EUROSTARS

eurostars-logo

Opis programa

Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira Europska unija kroz Obzor Europa.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Prijavitelj

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (innovative SME). Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja trgovačka društva.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija.

Vrijednost financiranja (u EUR)

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje

Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci).

Status

Tajništvo EUREKA-e objavljuje pozive za podnošenje prijava u program Eurostars dva puta godišnje (ožujak i rujan).

 
Co-fund-logo-and-European-Partnership-wording

Izdvojene novosti