Small Project Fund EmBRACE

970x250

Fond projekata malih vrijednosti / Small Project Fund (SPF) – Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness (EmBRACE)

EmBRACE pic-1

Opis projekta

Pilot-projekt EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je shema dodjele bespovratnih sredstava za financiranje suradnje mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

 

Ciljevi projekta

 

Putem projekta planira se pružiti potpora mikro i malim poduzećima za:

  • poticanje konkurentnosti kroz razvoj i prilagodbu poslovnih modela, proizvoda, usluga i procesa, s jakim fokusom na uvođenje inovacija proizvoda ili procesa
  • razvoj pilot-akcija i novih poslovnih rješenja
  • unaprjeđenje prekogranične poslovne suradnje mikro i malih poduzeća.

Sufinanciranje projekata

Maksimalan udio ukupnog prihvatljivog troška koji se može koristiti iz EmBRACE pilot-projekta iznosi 85 %, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Krajnji korisnici (Final Recipients).

Svaki Krajnji korisnik (Final Recipient) bi trebao doprinijeti s minimalno 15 % od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije projekta. Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu, zajam), s iznimkom potpora zatraženih od Europske unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja.

Izvještavanje

O tijeku provedbe projekata Krajnji korisnici će izvještavati putem web platforme koja će biti naknadno objavljena. Izvještavanje za svaki Small Project obavljat će se na različite načine, ovisno o njegovoj veličini.

Opcija 1  - Small Projecti do 100.000 EUR izvještavat će prema unaprijed dogovorenim ključnim točkama (milestones) u provedbi projekta i ostvarenim rezultatima. Ključne točke u projektu definirat će se tijekom procesa predugovaranja projekta.

Opcija 2 - Small Projecti koji premašuju 100.000 EUR podnosit će projektna izvješća o napretku provedbe svaka tri (3) mjeseca. Projektni korisnik (Small Project Fund Beneficiary) HAMAG-BICRO će pregledati dostavljena projektna izvješća, po potrebi zatražiti dopunu te prihvatiti i odobriti dostavljena izvješća.