Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Osnivanje

Osnivanje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Svrha spajanja ovih dviju Agencija jest strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.

Tijekom 20 godina postojanja, Agencija se ustrajno zalaže za poticanje malog gospodarstva i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Djelatnost Agencije obuhvaća poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva, poticanje ulaganja u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva subjektima malog gospodarstva za odobrene kredite od strane kreditora, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija.

Agencija također pruža financijsku potporu inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Hrvatskoj. Usmjerena je na razvijanje i koordiniranje mjera nacionalne politike vezane uz inovacije i potrebne financijske instrumente s krajnjim ciljem motiviranja privatnog i javnog sektora za ulaganje u istraživanje i razvoj.  Djelatnosti  HAMAG-BICRO-a u nadležnosti su Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Povijesni razvoj

Hrvatska garancijska agencija (HGA) osnovana je 1994. godine s ciljem podupiranja osnivanja i razvitka poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Ključne djelatnosti Hrvatske garancijske agencije bile su davanje garancija za kredite koje su banke i druge pravne osobe izdavale poduzetnicima te davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita izdanih poduzetnicima od banaka i drugih pravnih osoba.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) osnovana je 2002. godine kao pravni slijednik Hrvatske garancijske agencije. HAMAG je kao državna agencija bila usmjerena na poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i povećanje njegovog udjela u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske.

HAMAG je 2012. godine preimenovan u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST), čime je naglašena uloga Agencije u poticanju poduzetnika na ulazak u investicijske projekte koji osiguravaju gospodarski razvitak na nacionalnoj razini.

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO osnovana je spajanjem Hrvatskog instituta za tehnologiju (HIT) i Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO) kao središnju ustanovu s ciljem pružanja financijske potpore inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Hrvatskoj. Hrvatski institut za tehnologiju (HIT) osnovan je 2006. godine od strane hrvatske Vlade radi povezivanja kreativnih sudionika iz područja znanosti, istraživanja i industrije u jedinstvenu zajednicu znanja ili trokut znanja (obrazovanje – istraživanje – inovacije).

hb-00212