EmBRACE

970x250EmBRACE pic-1

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se financira suradnja mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027. i poboljšava konkurentnost mikro i malih poduzeća (MSEs) u pograničnom području.

Svaki Small Project treba se sastojati od najmanje dva (2) Krajnja korisnika (Final Recipients) iz različitih zemalja uključenih u programsko područje. Pritom je bitno naglasiti kako će se kroz ocjenjivanje projektnih prijedloga dodatno bodovati suradnja partnera iz sve tri (3) zemlje članice programskog područja. Najveći mogući broj Krajnjih korisnika po projektu je četiri (4) partnera.

Svaki Krajnji korisnik (Final Recipient) treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom te pripadati kategoriji mikro i malih poduzeća kako je propisano u prilogu 1. Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Minimalan oblik suradnje na Small Projectu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem EmBRACE Krajnjih korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Krajnji korisnici su mikro i mala poduzeća odabrana kroz otvorene pozive.

Maksimalan udio ukupnog prihvatljivog troška koji se može koristiti iz EmBRACE projekta iznosi 85 %, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Krajnji korisnici.

PRVI POZIV ZA PRIJAVE
Informacije o objavi prvog poziva bit će objavljene naknadno.

 

Prijava Small Projecta i pronalazak partnera provodit će se putem web platforme EmBRACE projekta čija će poveznica biti naknadno objavljena.

Projektni korisnik (Small Project Fund Beneficiary): HAMAG-BICRO

Trajanje projekta: 60 mjeseci (ožujak 2024. – veljača 2029.)

Ukupna vrijednost projekta: 11.764.706 EUR

EU sufinanciranje: 10.000.000 EUR

Na raspolaganju mikro i malim poduzetnicima: 10.265.087 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA III sredstvima Europske unije.

Izdvojene novosti