EmBRACE

970x250Embrace-unlock-xx2

EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) je pilot-projekt kojim se financira suradnja mikro i malih poduzeća na pograničnom području Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora u sklopu Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027. i poboljšava konkurentnost mikro i malih poduzeća (MSEs) u pograničnom području.

Svaki Small Project treba se sastojati od najmanje dva (2) Krajnja korisnika (Final Recipients) iz različitih zemalja uključenih u programsko područje, a pritom jedan partner  mora biti iz države članice Europske unije (Hrvatska).

Pritom je bitno naglasiti kako će se kroz ocjenjivanje projektnih prijedloga dodatno bodovati suradnja partnera iz sve tri (3) zemlje članice programskog područja sa 5 bodova. Najveći mogući broj Krajnjih korisnika po projektu je četiri (4) partnera.

Svaki Krajnji korisnik (Final Recipient) treba biti registriran (imati sjedište) ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom te bi trebao djelovati na programskom području najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave i pripadati kategoriji mikro i malih poduzeća.

Minimalan oblik suradnje na Small Projectu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem EmBRACE Krajnjih korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Krajnji korisnici su mikro i mala poduzeća odabrana kroz otvorene pozive.

Maksimalan udio ukupnog prihvatljivog troška koji se može koristiti iz EmBRACE projekta iznosi do 85%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Krajnji korisnici iz drugih izvora sredstava (npr. bankovni kredit, drugi donatori).

Doznajte više informacija u videu projekta EmBRACE

PRVI POZIV ZA PRIJAVE

Mikro i malim poduzetnicima sa programskog područja je u sklopu 1. poziva za dostavu Small Project prijedloga na raspolaganju ukupno 3.000.000,00 EUR iz ERDF i IPA III fondova Europske unije.

 

Natječaj za dostavu Small Project prijedloga otvoren je od 18. lipnja do 17. rujna 2024. godine.

 

 

Najniži i najviši iznos Small Projecta u 1. pozivu za prijave:

 

 

Ukupno prihvatljivi

troškovi (100%)

EFRR sufinanciranje
(do 85%)

Opcija 1
Small Project do 100.000 €

Najniži iznos po Small Projectu

20.000,00 EUR

17.000,00 EUR

Najviši iznos po Small Projectu

100.000,00 EUR

85.000,00 EUR

Opcija 2
Small Project preko 100.000 €

Najviši iznos po Small Projectu

235.294,00 EUR

200.000,00 EUR

Prijava Small Projecta i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme EmBRACE projekta.

 

Projektni korisnik (Small Project Fund Beneficiary): HAMAG-BICRO

Trajanje projekta: 60 mjeseci (ožujak 2024. – veljača 2029.)

Ukupna vrijednost projekta/EU sufinanciranje: 11.764.706 EUR / EU 10.000.000 EUR

Na raspolaganju mikro i malim poduzetnicima: 10.265.087 EUR

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA III sredstvima Europske unije.

Izdvojene novosti