HAMAG-BICRO kao korisnik sredstava tehničke pomoći

Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Kratki opis:

Projekt „Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ namijenjen je izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta HAMAG-BICRO-a te pružanju potrebne stručne potpore aktivnostima koje Agencija provodi u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) u Sustavu upravljanja i kontrole (u daljnjem tekstu: SUK) za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (u daljnjem tekstu: OPKK) za financijsko razdoblje 2014. – 2020. Sredstva tehničke pomoći doprinijet će većoj apsorpciji sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“.

Ciljevi projekta:

HAMAG-BICRO kao novo tijelu u SUK-u za OPKK za financijsko razdoblje 2014. – 2020. treba osigurati kvalitetnu i učinkovitu provedbu svih delegiranih funkcija PT2 temeljem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru OPKK 2014. – 2020., sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom.

Cilj projekta Tehnička pomoć za HAMAG-BICRO“ je pružanje potpore aktivnostima PT2 u SUK za OPKK jačanjem kapaciteta svih organizacijskih jedinica koje sudjeluju u obavljanju funkcija PT2, pružanjem nužne vanjske stručne pomoći pri provjeri prijavitelja i projektnih prijedloga i/ili upravljanju i izvršavanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te informacijskom podrškom korisnicima i potencijalnim korisnicima. Ovaj projekt doprinijet će većoj apsorpciji sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te njihovoj boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti od strane zainteresirane i šire javnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 83.613.908,44 kn, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 71.071.822,00 kn.

Razdoblje provedbe projekata: 1.1.2014. – 31.12.2018.

Kontakt osoba:

Monika Šućur, Savjetnica Uprave za strategiju i EU fondove

Telefon: 01 488 10 41

E-mail:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.