HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije
OIB: 25609559342

ADRESA:
Ksaver 208, Zagreb

INFO TELEFON:
+385 1 488 10 43

hb-0112

Uprava
Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave
Mario Turalija, zamjenik predsjednika Uprave
Marijana Oreb, članica Uprave
Ante-Janko Bobetko, član Uprave

uprava [at] hamagbicro.hr

Tel: +385 1 488 10 01
Tel: +385 1 488 10 03

Fax: +385 1 488 10 09

Sektor za bespovratne potpore - poduzetništvo
Rade Dubreta, ravnatelj sektora
E-mail: Rade.Dubreta [at] hamagbicro.hr
Tel: + 385 1 235 2609

Sektor za bespovratne potpore - Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)
Linda Kasalo Malić, ravnateljica Sektora
E-mail: Linda.KasaloMalic [at] hamagbicro.hr
Tel.:+385 1 549 4033

Sektor za financijske instrumente
E-mail: jamstva [at] hamagbicro.hr
           jamstva.ruralni [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 235 2615
E-mail: zajam [at] hamagbicro.hr
           zajmovi.ruralni [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 489 1834
Tel: +385 1 489 1835

Sektor za razvoj i podršku korisnicima
Mate Kovač, v.d. ravnatelj sektora
E-mail: Mate.Kovac [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 647 3220

Služba za podršku inovacijskom sustavu
Ivana Crnić-Duplančić, voditeljica službe
E-mail: Ivana.Crnic-Duplancic [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 549 4035

Služba za pravne i opće poslove
Alen Zrinjski Beđan, voditelj službe
E-mail: Alen.ZrinjskiBedjan [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 489 1753

Služba za građevinsko-tehničke analize i provjere
Marijan Kasaić, voditelj službe
E-mail: Marijan.Kasaic [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 488 1049

Služba za financije i računovodstvo
Milka Marina Kovačević,
Voditeljica službe
E-mail: MilkaMarina.Kovacevic [at] hamagbicro.hr
Tel: +385 1 488 1034

Ispostava Čakovec
(u zgradi Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, 2. kat) 

Ulica bana Josipa Jelačića 22/b, 40000 Čakovec
Josipa Markušić
E-mail: ispostava.cakovec [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 91 2336 988

Ispostava Antunovac
(u prostorijama PIA Antunovac)
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac
Ivica Sabo
E-mail: ispostava.antunovac [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 2336 201

Jamstva
jamstva [at] hamagbicro.hr

Zajmovi
zajam [at] hamagbicro.hr

Internacionalizacija
invest [at] hamagbicro.hr

Inovacije
inovacije [at] hamagbicro.hr

Potpore
potpore [at] hamagbicro.hr

Savjetovanje
savjetovanje [at] hamagbicro.hr

Odnosi s javnošću
press [at] hamagbicro.hr

Zajmovi
zajam [at] hamagbicro.hr

Jamstva
jamstva [at] hamagbicro.hr

 

B LIGHT:
blight [at] hamagbicro.hr

EUREKA:
eureka [at] hamagbicro.hr

EUROSTARS:
eurostars [at] hamagbicro.hr

STPII:
inovacije [at] hamagbicro.hr

Mreža PPI-a:
bond [at] hamagbicro.hr

EEN:
een [at] hamagbicro.hr

BIOCENTAR:
info [at] biocentre.hr

OBZOR 2020: mala i srednja poduzća
obzor [at] hamagbicro.hr

OBZOR 2020: pristup financijskim sredstvima
matko.boskovic [at] hamagbicro.hr

MSPI:
mspi [at] hamagbicro.hr

Smart Factory Hub:
smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr

PPI2Innovate:
ppi2innovate [at] hamagbicro.hr

KISS ME:
kissme [at] hamagbicro.hr

Službenik za zaštitu podataka
Martina Uzelac
Ksaver 208, 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 235 2679
zastita.podataka [at] hamagbicro.hr

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5., stavku 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5., stavak 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti".

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5., stavkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Načelo međusobnog poštovanja i suradnje, sukladno članku 9.a Zakona, podrazumijeva da se "odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe".

Ministar uprave donio je Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

Ovim se podzakonskim aktom uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti. Pravilnik i otvorena dozvola objavljuju se na hrvatskom i engleskom jeziku na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HAMAG-BICRO-u, Službeniku za informiranje Agencije:

• pisanim putem na adresu:

HAMAG-BICRO
Ksaver 208
10 000 Zagreb

• putem elektroničke pošte: pristup.informacijama [at] hamagbicro.hr

• telefaksom na broj: 01/488 10 09

• telefonom na broj: 01/488 10 36

Službenik za informiranje HAMAG-BICRO-a: Josip Butković

HAMAG-BICRO ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Planinu će pomaknuti samo onaj
tko je na početku pomicao kamenčiće.

Kineska poslovica

HAMAG BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Poduzetnicima pružamo podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.


Potičemo osnivanje i razvoj subjekata malog gospodarstva, ulaganje u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoj subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija.


Pruža financijsku potporu inovativnim i tehnološki usmjerenim tvrtkama u Hrvatskoj.