B-Blue
Building the blue biotechnology community in the Mediterranean

LOGO_COLOUR_B-Blue_web

B-Blue je strateški projekt Prioritetne osi 4. Programa prekogranične suradnje Jačanje upravljanja Mediteranom (Interreg Mediterranean) na temu: Jačanje kapaciteta za djelovanje i promicanje dijaloga te sinergiju među dionicima lanca vrijednosti plave bioekonomije na Sredozemlju.


Glavni ciljevi su:
• Koordinirano jačanje kapaciteta u plavim bioekonomskim područjima;
• Aktiviranje inovacija u lancima vrijednosti plave biotehnologije.

Opis projekta

Deset partnera iz osam zemalja Sredozemlja i više od 300 iskusnih dionika u području plave bioekonomije, među kojima su sveučilišta, istraživački centri, državne i lokalne institucije i tijela upravljanja, organizacije za podršku poslovanju i međunarodne sredozemne organizacije, radit će zajedno 22 mjeseca na stvaranju zajednice plave biotehnologije (Blue Biotechnologies - BBt) na Sredozemlju. Eksploatacija morskih bio-resursa putem biotehnoloških rješenja područje je s ogromnim potencijalom za inovacije i gospodarski rast, ali je istovremeno mlada disciplina koja zahtijeva izvrsnu usklađenost ključnih međunacionalnih čimbenika. Stoga, B-Blue projekt ima za cilj uspostavljanje okvira za povećanje međunarodne koordinacije ključnih dionika plave tehnologije Sredozemlja što će posljedično dovesti do povećanja iskoristivosti zajedničkog inovacijskog kapaciteta.


Okviri međunarodne koordinacije koje projekt želi stvoriti, temelje se na inkluzivnom 'Quintuple Helix' inovacijskom modelu koji pri donošenju odluka uvijek uključuje socio-ekološku perspektivu.


Provedba mehanizama ove koordinacije gradit će se na zajedničkim, ciljanim znanjima koja će pomoći ostvarenju UN ciljeva održivog razvoja (SDGs) - kreiranju poslovnih prilika plave bioekonomije.

Cilj projekta

Opći cilj projekta je osmišljavanje, razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih okvira, kako horizontalnih, tako i vertikalnih, te združivanje i koordinacija različitih dionika u području plave biotehnologije Sredozemnog mora (BBt), a radi odgovora na zajedničke izazove.


Specifični ciljevi su:
• Angažiranje i okupljanje inovacijske zajednice plave biotehnologije (BBt) radi njezinog osnaživanja kroz inovacijske kapacitete i stvaranja novih poslovnih prilika u BBt području;
• Promicanje inkluzivnog, participativnog mehanizma teritorijalne koordinacije sa što više dionika koji potiče makroregionalnu međunarodnu suradnju u specifičnim lancima vrijednosti područja plave biotehnologije (BBt);
• Poboljšanje koordinacije zajednice plave biotehnologije (BBt) s kreatorima politika i nositeljima programa kako bi se promoviralo usklađivanje različitih programa kohezije EU-a i programa politika za inovacije u BBt sektoru na Sredozemlju.
• Krajnji je cilj definirati, osmisliti i provesti strukturiran okvir (koji će od prvog koraka uključivati i MENA zemlje odnosno zemlje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike) koji će uspostavljenoj BBt zajednici olakšati pristup novim poslovnim prilikama i multilateralne inicijative i to ne samo u smislu usklađenih zahtjeva za financiranjem već i usmjeravanja programa financiranja i politika.

Projektni partneri

1. National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development - ENEA, Italija; vodeći partner
2. National Institute of Biology - Marine Biology, Slovenija
3. Apulia Region - Service Staff Structure to supporting the Coordination of International Policies, Italija
4. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments - HAMAG-BICRO, Republika Hrvatska
5. Science and Technology Park, Crna Gora
6. National Research Council - Institute for Biological Resources and Marine Biotechnologies, Italija
7. Hellenic Centre for Marine Research - Institute of Oceanography, Grčka
8. Pôle Mer Méditerranée – Toulon Var Technologies, Francuska
9. University of Murcia - Information and Communications Engineering Department, Španjolska
10. National Innovation Agency – ANI, Portugal

Pridruženi partneri na projektu su:
1. Blue Italian Growth Technology Cluster, Italija
2. Cluster Maritime Tunisien, Tunis
3. Businessmed, Tunis
4. SPIRIT Slovenia, Slovenija
5. Murcia Region - Directorate General of Research & Scientific Innovation, Španjolska
6. Marche Region, Italija
7. Institute de la Mer de Villefranche (IMEV), Francuska
8. Ministry of Science of Montenegro, Crna Gora
9. BIOCentre - Republika Hrvatska
10. Rudjer Boskovic Institute - Republika Hrvatska
11. UNIMED – Mediterranean University Union, Italija
12. Municipality of Durres, Albanija
13. General Secretariat for Research and Technology, Grčka

Vrijednost projekta

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.916,01 eura, od čega je 1.242.624,38 eura ERDF bespovratnih sredstava te 32.304,25 eura IPA bespovratnih sredstava.

HAMAG-BICRO-u je na raspolaganju 189.691,51 eura.

Trajanje projekta:  22 mjeseca (01.09.2020. – 30.06.2022.)

Glavna stranica projektahttps://b-blue.interreg-med.eu/

Izdvojene vijesti