AKCELERATOR

O Akceleratoru

HAMAG-BICRO definirao je Program akceleracije koji se sastoji od niza aktivnosti poput procjene početnog stanja, savjetovanja o poslovanju, mentorstva, posredovanja kod investitora i sl., traje dvije godine a čiji trošak iznosi od 30.000,00 do 210.000,00 HRK po poduzeću. HAMAG-BICRO će putem ovog Javnog poziva sklopiti Sporazum s najviše 12 prijavitelja vodeći računa da Program pokrije četiri hrvatske makro-regije – Istočnu i Središnju Hrvatsku, grad Zagreb te Sjeverni i Južni Jadran.

Provoditelju može biti povjerena provedba Programa za 10 do 120 poduzeća.

Predmet Javnog poziva

Ovim Javnim pozivom koji je dio provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 odabrat će se uspješni prijavitelji s kojima će HAMAG-BICRO sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije (dalje u tekstu: Sporazum).

Svrha (cilj) Javnog poziva

Uspostavljena provedba visokokvalitetnog Programa akceleracije (dalje u tekstu: Program) koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tokom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja.

Izdvojene novosti