EU fondovi 2021. – 2027.

U svibnju 2018. godine Europska komisija objavila je prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. – 2027. Značajni dio sredstava navedenog proračunskog razdoblja odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vizama (dalje u tekst: Uredba o zajedničkim odredbama).

U siječnju 2020. godine, nakon što je započeo mandat novog vodstva Europske komisije te stavljanja Europskog zelenog plana visoko na listu prioriteta „nove“ Komisije, došlo je do izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama, a sve sukladno uvođenju novog izvora financiranja pod nazivom Fond za pravednu tranziciju. Nastavno na pandemiju bolesti COVID-19 te povezane gospodarske posljedice, a kako bi se ojačao Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027., u svibnju 2020. godine, došlo je do nove izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama.

U svrhu započinjanja procesa izrade programskih dokumenata za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

EU-amblem_1
Europski-strukturni-i-investicijski-fondovi_CMYK
OP-konkurentnost-i-kohezija_CMYK