BRESE
Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

brese

(klik na logo vodi na platformu)

BRESE (engl. Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je Interreg EUROPE projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji je usmjeren na uklanjanje prepreka, podizanje svijesti i unaprjeđenje instrumenata poslovne podrške za društvena poduzeća.

Opis projekta

U posljednje vrijeme pažnja je usmjerena na  društvena poduzeća kao pružatelje najučinkovitijih rješenja za društvene i ekološke izazove. Društvena poduzeća su poduzeća koja kombiniraju društvene ciljeve s poduzetničkim duhom. Te se organizacije fokusiraju na postizanje većih socijalnih, ekoloških ili društvenih ciljeva, dakle, kombinirajući društveni s poduzetničkim elementom. Društvena poduzeća pokazala su sposobnost poticanja inkluzivnog rasta, rješavanja društvenih potreba i izgradnje društvene kohezije i uključenosti. Oni također nose potencijal boljeg promoviranja i boljih radnih mjesta, suprotstavljajući se visokoj stopi nezaposlenosti, osobito  nezaposlenosti mladih s kojom se suočava nekoliko regija u Europi. Bez obzira na veliki potencijal društvenih poduzeća, krajolik zakonodavstva i pravnih okvira prilagođenih socijalnim poduzećima, kao i prikladnih instrumenata za podršku poslovanju, i dalje su vrlo fragmentirani i rijetki u europskim zemljama. Osim toga, društvena poduzeća još uvijek ne igraju veliku ulogu na dnevnom redu kreatora politika ili javnosti. Kad su u pitanju kapaciteti društvenih poduzeća, oni su izrazito usklađeni s ciljevima koje rješava niz programa strukturnih fondova u Europi, poput prekograničnih programa i regionalnih operativnih programa. Na temelju različitih postojećih preduvjeta  za društvena poduzeća u različitim europskim regijama, sastavljen je konzorcij ovog projekta s ciljem uključivanja u međuregionalni proces učenja.

Cilj projekta

Cilj projekta BRESE je korištenje različitih instrumenata i okvira regionalne politike kroz razmjenu dobre prakse, s ciljem uklanjanja prepreka, podizanja svijesti i poboljšanja programa poslovne potpore za društvene poduzetnike te uvođenje društvenih poduzeća u politički i društveni program. S obzirom na snažnu fragmentaciju u prilagođenim programima potpore za društvena poduzeća, postoji puno potencijala za međuregionalno učenje. Prepoznajući potencijal društvenih poduzeća za poticanje inkluzivnog rasta, rješavanje društvenih potreba i izgradnju socijalne i teritorijalne kohezije, relevantne za prekograničnu suradnju ili regionalne operativne programe, usporedit će se i ocijeniti pet instrumenata politike. Ovaj proces će ilustrirati mogućnosti učinkovitijeg poticanja društvenih poduzeća poboljšanjem relevantnih instrumenata politike. Kako bi se taj cilj postigao, projektom će se:  •    procijeniti krajolik društvenih poduzeća i dostupnih programa potpora poslovanju za društvena poduzeća u različitim partnerskim regijama •    prikazati pristupi najboljih praksi iz svake regije međuregionalnim dionicima i procijeniti različiti alati u drugim regijama, •    podići svijest kreatora politika i drugih relevantnih regionalnih aktera o važnoj ulozi društvenih poduzeća i potrebi za njima prilagođenim mehanizmima potpora •    razraditi akcijske planove kako bi uključeni instrumenti politike bili više podupirući i prikladni za promicanje društvenih poduzeća i tako  potaknuti inovacije kroz poboljšanja na razini programa (npr. modeli fleksibilnih partnerstva, sheme financiranja poduzeća,  programi odnosno natječaji osmišljeni za poduzeća) •    pokrenuti mrežu suradnje između relevantnih aktera diljem Europe;  uključeni projektni partneri i dionici stvaraju mrežu za održivu suradnju i nakon projekta •    aktivno širiti i promicati rezultate projekta; podijeliti znanje s političkim platformama i na razini EU kao primjere za sve Europske regije

Projektni partneri

•    1-LP Euregio Rhine-Waal DE
•    2-PP HAMAG BICRO HR
•    3-PP Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia LV
•    4-PP Slovak Business Agency SK
•    5-AP University of Latvia LV
•    6-PP Rzeszow Regional Development Agency PL

Vrijednost projekta

•    Ukupna vrijednost: 1,214,160.00 EUR, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 181,130.00 EUR

Trajanje projekta:  42 mjeseca (01.08.2019. – 31.01.2023.)
Glavna stranica projekta: https://www.interregeurope.eu/BRESE/

fb-follow-buttontwitter-follow-button

Izdvojene vijesti