BOND (Business Organisations Network Development)

BOND_logo_boja1_smanjeni

Opis projekta

Pilot-projekt BOND - Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) pokrenut je 1. srpnja 2017. godine s ciljem povezivanja poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj, poboljšanja kvalitete postojećih usluga i razvoja novih usluga te ujednačavanja dostupnosti i kvalitete usluga poduzetnicima u svim županijama, u skladu sa smjernicama Strategije razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. – 2020.

Cilj projekta

Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga za poduzetnike diljem Hrvatske putem umreženih PPI-a, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja. Kroz projekt BOND nastoje se smanjiti razlike u regijama i svim poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

U okviru projekta razvijena je Mreža poduzetničkih potpornih institucija koja okuplja poduzetničke potporne institucije iz cijele Hrvatske. Tijekom projekta provelo se brendiranje Mreže te je, zbog međunarodne prepoznatljivosti projekta, odabran naziv Mreža BOND.

Temeljem analize usluga koje poduzetničke potporne institucije nude poduzetnicima i analize potreba poduzetnika za podrškom od strane PPI-ja, HAMAG-BICRO je testirao pet pilot-usluga koje će Mreža BOND nuditi poduzetnicima, a koje će njihovo poslovanje učiniti učinkovitijim.

Uspostavljene pilot-usluge su:

  1. standardizacija usluge savjetovanja poduzetnika početnika
  2. decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a putem PPI-ja
  3. mreža mentora za poduzetnike
  4. podrška PPI-ima u savjetovanju u području društvenog poduzetništva
  5. dijagnostički alat za procjenu inovativnosti poduzetnika

Povrh navedenih pilot-usluga, za sve PPI-je učlanjene u Mrežu BOND, provedene su besplatne specijalističke edukacije koje obuhvaćaju znanja potrebna svakom poduzetniku – od organizacije rada nabave, proizvodnje, digitalnog marketinga, istraživanja tržišta i analize potrošača pa sve do naprednog financijskog izvještavanja, upravljanja rastućom tvrtkom, strateškog poslovnog planiranja i unaprjeđenja poslovnih procesa. U prvoj fazi projekta, organizirano je 20 specijalističkih edukacija na kojima je u tri mjeseca sudjelovalo 626 polaznika.

U okviru projekta BOND oformljena je i službena internetska stranica projekta https://bond-hrvatska.hr/ koja sadrži i edukacijsko-komunikacijsku platformu. Platforma je mjesto za komunikaciju i razmjenu iskustava članica Mreže te ima aktivnu ulogu u kontinuiranoj edukaciji zaposlenika PPI-ja. Na platformi su dostupni edukacijski sadržaji, prezentacije, video snimke, virtualne edukacije i slično.

 

Trajanje projekta: 28 mjeseci (01.07.2017. – 30.09.2019.)
Vrijednost projekta: 7.012.151,61 kuna

bond-logos

Izdvojene vijesti

Kontaktirajte nas

Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska