BIOCENTAR

biocentar-logo

HAMAG-BICRO je u sklopu instrumenta pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) – komponente IIIc – Operativni program za regionalnu konkurentnost, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilištem u Zagrebu, te Gradom Zagrebom pripremio projekt “Inkubacijski centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar“.

Ukupna investicija u projekt BIOCentra iznosila je 18.823.995,70 €, u vremenskom razdoblju 2007.-2014. godine, od čega je 16.376.410,70 € iznosila izgradnja, nadzor i opremanje financirane putem IPA-e.

U želji da se projekt realizira uz aktivno sudjelovanje akademske i znanstvene zajednice razvija se partnerski odnos sa Sveučilištem u Zagrebu te gradom Zagrebom, što je u 2011. formalizirano pokretanjem BICRO BIOCentra, upravljačkog društva odgovornog za upravljanje BIOCentrom.

BIOCentar je zamišljen kao aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnologijske infrastrukture i novih bio-tehnologijskih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. Na toj osnovi definirani su njegova vizija, misija, operativni profil i ciljevi.

BIOCentar je smješten u sklopu istočnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu (lokacija bivše vojarne Borongaj), ali te je namjera da kao nacionalni resurs razvije mrežu zainteresiranih partnera i regionalne kontaktne točke na području čitave Hrvatske.

Ciljevi

Cilj ovog projekta je osposobiti tematski inkubator koji će moći ponuditi neophodnu infrastrukturu i usluge za razvoj start-up kompanija iz područja bio-znanosti, jednog od prioritetnih i najpropulzivnijih područja ulaganja koje je ključno za gospodarski razvoj naše zemlje te daljnju izgradnju ekonomije utemeljene na znanju.

BIOCentar tako ima za cilj, povezivanjem znanosti i poslovanja u tekućoj tehnološkoj revoluciji, pridonijeti industrijskoj konkurentnosti sektora visoke dodane vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu i nastanku novih, na znanju utemeljenih, poduzeća.

Namjera je izgraditi centar u kojem će se na jednom mjestu moći iznajmljivati laboratoriji, vrhunska potrebna oprema i ostale potrebne prostorije. Na istom mjestu će biti moguće dobiti potrebne savjete za razvoj tvrtke iz područja bio-znanosti. Ovdje će se spajati znanstvene grupe i industrije s ciljem komercijalizacije tehnologije. Također će se puno ulagati u edukaciju kako bi se tvrtke iz područja biotehnologije i prirodnih znanosti razvile te postale konkurentne na tržištu. Osim svega navedenog, BIOCentar ima zadaću uspostaviti i mrežu relevantnih institucija, kompanija i pojedinaca u Hrvatskoj koji su direktno i indirektno povezani s bio-znanostima.

Planirana infrastruktura

Pokretanje BIOCentra označava početak stvaranja potrebnih infrastrukturnih preduvjeta za razvoj poduzetništva na području bio-znanosti. Planirana infrastruktura sastoji se od poslovnih i laboratorijskih prostora za potrebe malih visoko tehnoloških poduzeća te centralnog laboratorija dizajniranog za razvoj proizvodnog procesa za bio-proizvode, u skladu dobrom proizvođačkom praksom (GMP) uključujući:

 • Banku stanica
 • Laboratorij za uzgoj stanica
 • Mikrobiološki laboratorij
 • Jedinicu za izolaciju proizvoda
 • Laboratorij za pročišćavanje
 • Bio-analitički laboratorij
 • Jedinicu za pripremu podloga i pufera
 • Jedinicu za pripremu bio-testova

Europska komisija odobrila je financiranje projekta 24. siječnja 2011. godine, a ubrzo su Gradska skupština i Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrili potpis Društvenog ugovora. U lipnju iste godine je na Trgovačkom sudu u Zagrebu registriran BICRO BIOCENTAR d.o.o. te je ishođena građevinska dozvola, odnosno dobivena je Potvrda glavnog projekta. Krajem 2011. godine su objavljeni natječaji za radove, nadzor radova i tehničku pomoć.

U kolovozu 2012. je potpisan bilateralni ugovor između Europske komisije i Vlade RH, tijekom studenog je predviđen početak radova na BIOCentru, a zatim i početak rada na marketinškim aktivnostima vezanim za BIOCentar. Sredinom 2013. godine u planu je i objava natječaja za nabavku opreme.

U srijedu, 21. studenoga 2012., na prostoru kampusa Sveučilišta u Zagrebu na Borongaju održano je svečano polaganje kamena temeljca za izgradnju ”Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar”. Završetak radova na BIOCentru očekuje se sredinom 2014. godine.

Nakon što je raspisan natječaj za izgradnju BIOCentra, natječaj o nadzoru nad izvođenjem radova te natječaj o pružanju tehničke pomoći u svrhu definiranja portfelja i usluga BioCentra i jačanju kapaciteta osoblja zaduženih za provedbu budućih aktivnosti BIoCentra, otvoren je i natječaj za Nabavu opreme za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BIOCentar).

28. rujna 2015. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je na Znanstveno-učilišnome kampusu Borongaj svečano otvorio inkubacijski centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije, čime je označen ulazak u jednu novu, značajnu fazu daljnjeg razvoja biotehnološkog istraživanja i razvoja u Hrvatskoj.

Glavne ciljane skupine BIOCentra su novoosnovana poduzeća s djelatnostima na području bio-znanosti. Iskoristiva površina (neto) iznosit će oko 4 500 m2.

Poslovanje je podijeljeno na pet poslovnih područja odnosno uslužnih programa koje će ponuditi BIOCentar:

 • BIOFacility
  Odnosi se na najam i održavanje gore spomenutih prostorija, laboratorija i opreme te uključuje dodatno konferencijsku dvoranu i sale za sastanke koje su dostupne korisnicima te centralne usluge kao što su telekomunikacije i pristup Internetu, zaprimanje pošte, recepcija/prijem, fotokopirne usluge i sl.
 • BIOIncubation
  Predstavlja inkubacijski program za pred-komercijalne i komercijalne projekte i start-up tvrtke iz područja bio-znanosti. Program se sastoji od savjetodavnih usluga vezanih uz razvoj poslovanja (procjena tehnološkog potencijala, stanje i analiza tržišta i konkurencije, razvoj poslovanja, evaluacija poslovnog plana poduzeća, pomoć prilikom formiranja menadžment tima za poduzeće te program mentorstva), pomoćnih usluga koje su neophodne za pokretanje poduzeća (patentiranje, pravna pitanja, regulatorna pitanja, financijsko planiranje i računovodstvene usluge) te programa podizanja svijesti (pronalaženje poslovnih prilika, nadmetanja za najbolju poslovnu ideju i poslovni plan te direktni marketing).
 • BIOTransfer
  Izravno pruža usluge transfera tehnologije na dva načina: uz korištenje centralnih laboratorija omogućuje direktnu zajedničku suradnju znanstvenih grupa i industrije na razvojnim projektima, i drugi način kroz ugovorno istraživanje i razvoj do novog proizvoda koje će osoblje BIOTransfer-a obaviti za bilo kojeg industrijskog naručitelja ili poduzeće. BIOTransfer program omogućit će i druge oblike komercijalizacije tehnologije (npr. licenciranje).
 • BIOEducation
  Predstavlja dvojni program obrazovanja koji će zajednički predstaviti akademsko osoblje i poslovni partneri. Jedan program jest poslovna edukacija u vidu razvoja poslovanja specijaliziranog za tvrtke iz područja biotehnologije i prirodnih znanosti. Drugi program je tehničke prirode i odnosi se na edukaciju prilikom razvoja biotehnološkog procesa i up scaling proizvoda, razvoj proizvoda te upoznavanje s operativnim procedurama i principima rada pod uvjetima GLP, GTP i GMP.
 • BIONetwork
  Ima zadaću uspostaviti mrežu relevantnih institucija, kompanija i pojedinaca u Hrvatskoj koji su direktno i indirektno povezani s bio-znanostima. Aktivnosti se sastoje od formiranja baze podataka s informacijama o projektima i tehnološkim rješenjima za tržište te informacija o potencijalnim partnerima s obje strane (znanstvene i poslovne), redovnih sastanaka i okupljanja članova i partnera koji služe kao prilika za sklapanje partnerstva i za razmjenu iskustva, te sudjelovanje na događajima radi marketinške prisutnosti i radi stvaranja novih poslovnih prilika za članove mreže. Također je planirano uspostaviti regionalne kontaktne točke u drugim gradovima gdje postoji kritična masa tematski orijentiranih projekata te potreba i potražnja za uslugama BIOCentra, a također radi podizanja interesa za komercijalizaciju istraživačkih rezultata i ulaska u poduzetničke poduhvate.

Video

Kontaktirajte nas

 • Borongajska cesta 83h, Zagreb, Hrvatska
 • info [at] biocentre.hr