Izjava o pristupačnosti

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi hamagbicro.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište hamagbicro.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Navigacija prikazuje padajući izbornik na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na element
 • Navigacija (glavni izbornik prvi vrhu stranice) nema mogućnost povećanja/smanjenja slova
 • Navigacija (izbornik prvi dnu stranice) nema mogućnost povećanja/smanjenja slova
 • Postoji dio naslova/djelova stranice koji nemaju mogućnost povećanja/smanjenja slova
 • Postoji dio slika koje nemaju alt atribut ili sadrže prazan alt atribut
 • Postoji dio slika koje nemaju kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Dio poveznica nije podcrtan
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • Video zapisi nemaju titlove i transkripte
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
 • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (obrasci, podnožje stranice, kartice na naslovnici)

Informatička tvrtka Multimedia – internet usluge (m2m) radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i ugovorene informatičke tvrtke Multimedia – internet usluge (m2m) zadužene za ažuriranje i prilagodbu sadržaja.
Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti sljedećim putem:

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) korisnici mogu uputiti:

telefonom na broj: +385 1 488 10 43
e-mailom na adresu:
poštom na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail:

www.pristupinfo.hr

Zahtjev možete podnijeti sljedećim putem:

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) korisnici mogu uputiti:

telefonom na broj: +385 1 488 10 43
e-mailom na adresu:
poštom na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska