Podrška inovacijskom sustavu

Inovacijski sustav Republike Hrvatske obuhvaćen je provedbenim instrumentima Strategije pametne specijalizacije (S3) Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i institucijama koje su nadležne za provedbene instrumente S3.

S3 Republike Hrvatske je usvojena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. ožujka 2016. godine. U procesu pametne specijalizacije ciljanom podrškom istraživačko – razvojnim aktivnostima i inovacijama potiče se gospodarski razvoj. Glavni izvor financiranja S3 u Republici Hrvatskoj su Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) 2014. - 2020. Države članice identificiraju svoja uža područja specijalizacije te na toj osnovi izrađuju strategiju kojom na najefikasniji način, apsorbirajući ESIF sredstva za istraživanje, razvoj i inovacije mogu iskoristiti svoje konkurentske prednosti, potaknuti  transformaciju gospodarstva i doprinijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva cijele EU. 

Usvajanje S3 bio je i ex - ante uvjet zadan od Europske komisije za korištenje sredstava za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), a „dobro upravljanje S3“ je i dalje jedan od tematskih uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027.

Vizija, glavni i specifični strateški ciljevi S3 Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine usmjerene su na pokretanje transformacije hrvatskog gospodarstva u područjima od najvećeg potencijala, kroz učinkovite aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u okviru pet tematskih prioritetnih područja (Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Sigurnost, Hrana i bioekonomija, Promet i mobilnost) i dvije skupine tehnologija kao horizontalne teme (informacijske i komunikacijske tehnologije – engl. ICT te ključne razvojne tehnologije – engl. KET). U okviru definiranih prioritetnih područja postoji visoki znanstveni i poslovni potencijal te mogućnost za doprinos rješavanju društvenih izazova u Republici Hrvatskoj.

Information Technology Digital Network Concept

Upravljanje provedbom i praćenjem S3 Republike Hrvatske u nadležnosti je Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV) kao krovnog tijela nacionalnog inovacijskog sustava (Odluka Vlade Republike Hrvatske od 5. srpnja 2018. godine). NIV-om zajednički supredsjedaju čelnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) i čelnik Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) prema modelu supredsjedanja i šestomjesečnog rotirajućeg predsjedanja. Ovakvim specifičnim upravljanjem S3 Republike Hrvatske omogućena je direktna koordinacija i kontinuirana suradnja dvaju ministarstava nadležnih za S3.

HAMAG-BICRO pruža podršku u upravljanju S3

U skladu s aktualnom S3 Republike Hrvatske, od listopada 2017. godine u agenciji HAMAG-BICRO djeluje Tehničko tajništvo za S3 (TT) u okviru samostalne Službe za podršku inovacijskom sustavu (SPIS).

Kroz svoju djelatnost TT prikuplja, obrađuje i analizira podatke o provedbi S3 te omogućuje međuresorni dijalog i koordinaciju rada tijela i institucija nadležnih za provedbene instrumente S3. Središnje operativno tijelo s kojim TT surađuje je Međuresorna radna skupina za operativno upravljanje S3 (MRS). Kroz svoje aktivnosti Tehničko tajništvo povezuje inovacijski sustav u jedinstven sustav praćenja i godišnjeg izvještavanja o mjerama za inovacije na nacionalnoj razini.

Prvo Izvješće o provedbi S3 u razdoblju 2016. – 2018. godine potvrđeno je 6. svibnja 2019. godine na 3. sjednici Nacionalnog inovacijskog vijeća (NIV). Drugo Izvješće o provedbi S3 u razdoblju 2016. – 2019. godine potvrđeno je 19. travnja 2021. godine na 8. sjednici NIV-a. Prijedlog trećeg Izvješća o provedbi S3 u razdoblju 2016. – 2020. godine usuglašen je na razini MRS-a u prosincu 2021. godine te je spreman za potvrđivanje i usvajanje na sjednici NIV-a. Prijedlog četvrtog Izvješća o provedbi S3 u razdoblju 2016. – 2021. godine usuglašen je na razini MRS-a u veljači 2023. godine, a prijedlog Petog izvješća o provedbi S3 u razdoblju 2016. – 2022. godine usuglašen je na razini MRS-a u siječnju 2024. godine.

Dokumenti

Izvješća

Prvo Izvješće S3

u razdoblju 2016.-2018.

Treće Izvješće S3

u razdoblju 2016.-2020.
(usuglašeno na MRS-u)

Četvrto Izvješće S3

u razdoblju 2016.-2021.
(usuglašeno na MRS-u)

Peto Izvješće S3

u razdoblju 2016.-2022.
(usuglašeno na MRS-u)