CEUP 2030

CEUP-2030_logo

CEUP 2030 (Central Europe Upstreaming for Policy Excellence in Advanced Manufacturing & Industry 4.0 towards 2030) je projekt financiran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. kojim se žele kreirati politike u području Industrije 4.0.

Opis projekta

Projekt CEUP 2030 usmjeren je na kreiranje politika u području Industrije 4.0 odnosno napredne proizvodnje u Središnjoj Europi (SE). Koncept projekta osmišljen je kako bi izašao ususret izazovima i potrebama trenutno dostupnog visokokvalitetnog inovacijskog znanja (know-how) na području SE. Naime, trenutno stanje ukazuje na nedostatak suradnje i strukture za postizanje dodane vrijednosti na razini donošenja politika i ograničenje konkurentskog potencijala povezanih regija.

Iako RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) postavlja jasne smjernice, netransparentnost u pristupu znanju i tržištima, nedovoljna suradnja i povezanost između inovacijskih aktera unutar i između regija/zemalja te nedostatak usklađivanja politika i suradnje, nastavlja stvarati stvarne izazove u inovacijskom eko sustavu Središnje Europe.

CEUP 2030 razvija sveobuhvatan inovacijski sustav za kreiranje politika s ciljem formiranja najboljih programa (Mreže trendova i inovacija, RIS3 okrugli stolovi) i procesa (Policy learning lab, Policy intelligence dashboard) za neposrednu primjenu i postizanje dugoročne vrijednosti (Policy Framework 2021. – 2027.).

Postojeći rezultati (npr. Tech & Inno kampovi, SE brain baza, mreža DIH-ova na razini cijele EU) iz 3 projekta SE i 3 Horizon 2020 projekta, doprinose nadogradnji, usporedo s razvojem struktura, alata te primjenom politika i strategija s visokim učinkom.

Projekt postavlja jedinstven pristup inovacijskom sustavu za kreiranje regionalnih i transnacionalnih politika s visokom praktičnom relevantnošću. Svih 30 uključenih regija SE/EU dobit će usklađene i jasne strategije s mogućnošću brze primjene i transnacionalnom vrijednošću.

Cilj projekta

Većina projekata koji se danas provode u Središnjoj Europi i Europskoj uniji potiču izgradnju poboljšanog eko sustava za istraživanje, tehnologiju i inovacije. Ovim projektom će biti dotaknuta i testirana veza koja nedostaje za kontinuiranu, stabilnu i održivu potporu politici, a do sada nije provedena u cijelosti.

Specifične potrebe koje su detektirane prilikom provedbe drugih projekata su:
(1) bolje razumijevanje novih tehnologija i metodoloških pristupa (policy learning lab),
(2) praktično i poboljšano podatkovno rudarenje te izviđanje trendova za odluke o politikama (policy intelligence dashboard) i
(3) akcijski orijentirana postavka za strateško dugoročno donošenje politike s ciljem većeg učinka u smislu kvalitete i količine (policy framework 2030).

CEUP 2030 nadilazi partnerstvo te uključuje znatan broj dionika *Triple Helix koncepta kako bi istaknuo važnost transnacionalnog pristupa u definiranju politika istraživanja, tehnologije i inovacija s inkluzivnim alatima, participativnim metodama i integriranim praktičnim dizajnom politike Središnje Europe/EU.

* Društvena inovacija koja ukazuje na međuovisnost države, gospodarstva i znanosti te važnost razmjene znanja između svih aktera tog modela jer kroz njihovu suradnju nastaju inovacije.

Tri specifična cilja koja se planiraju ostvariti provedbom projekta su:
SC1: unaprijediti vještine, sposobnosti i znanje osoba zaduženih za regionalnu i (trans)nacionalnu politiku u okviru Triple Helix konteksta,
SC2: predvidjeti trendove i potencijalne rizike te ubrzati procjenu relevantnih podataka o politici, uspostavljanjem kvalitetnih radnih struktura i procesa,
SC3: graditi na usklađenim, dobro utemeljenim, dugoročnim S3/RIS3 politikama i strategijama kako bi se uvećale dobrobiti i dodane vrijednosti za cjelokupnu zajednicu Središnje Europe

Projektni partneri

• KRAKOW TECHNOLOGY PARK LTD (KPT), PL, Lead Partner
• PROFACTOR GmbH (PRO), AT
• Association Industry 4.0 Austria (PIA), AT
• Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. for its Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology (IWU), DE
• Karlsruhe Institute of Technology (KIT), DE
• Lombardy Intelligent Factory Association (AFIL), IT
• SIIT S.c.p.a. Intelligent Integrated Systems Technologies (SIIT), IT
• Pomurje Technology Park (PTP), SI
• Pannon Business Network Association (PBN), HU
Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (HAMAG-BICRO), HR

Pridruženi strateški partneri

• Marshall Office of Malopolska Region, PL
• Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport, DE
• Chamber of Commerce and Industry Karlsruhe DE
• DIH Lombardy, IT
• FundingBox Accelerator, PL
• CFI – Intelligent Factory Cluster IT
• DIH Liguria, IT
• Republic of Slovenia - Government Office for Development and European Cohesion Policy, SI
• Vas County Authority, HU
The Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia, HR
• Upper Austrian Research GmbH, AT
• AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AT
• European Factories of the Future Research Association, BE
• Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research AT
• Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, AT

Vrijednost projekta

• Ukupna vrijednost: 1.099.940,42 EUR, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 87.990,50 EUR
• Iznos financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR): 901.550,94 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca (03/2020 – 02/2022)
Glavna stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEUP-2030.html

Izdvojene vijesti