BOND 2 (Business Organizations Network Development 2)

BOND_logo_boja1_smanjeni

Opis projekta

Projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (u daljnjem tekstu: BOND 2) predstavlja nastavak pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ koji je HAMAG-BICRO provodio u razdoblju od 01.07.2017. do 30.09.2019.

Projektom BOND 2 unaprijedit će se Mreža BOND (uspostavljena kroz prvu fazu pilot-projekta) koja trenutno objedinjuje 91 poduzetničku potpornu instituciju iz svih županija Republike Hrvatske. 50 poduzetničkih potpornih institucija pristupilo je Mreži BOND tijekom provedbe prve faze projekta, a njih još 41 pristupilo je tijekom provedbe druge faze projekta, temeljem Javnog poziva provedenog od srpnja do rujna 2020. godine. Mreža BOND djeluje kao udruga, a ažurirani popis članica Mreže nalazi se na službenoj internetskoj stranici projekta https://bond-hrvatska.hr/mreza-ppi/.

vrste-zastupljenost-ppi-bond-min

Mreža BOND osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, čime  se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama te pozitivno utječe na ujednačeni gospodarski razvoj svih regija Republike Hrvatske.

zastupljenost-ppi-zupanije-bond-min

Cilj projekta

Opći cilj projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Aktivnosti projekta BOND 2

Kako bi se ostvarilo daljnje jačanje i  unaprjeđenje uspostavljene Mreže, predviđa se odabir novih članica Mreže BOND, njihovo formalno povezivanje osnivanjem Udruge Mreža BOND, provedba redovnih sastanaka i tematskih konferencija, učlanjenje u međunarodne mreže te jačanje kapaciteta članova Mreže putem organiziranih studijskih putovanja, seminara, radionica i ostalih tuzemnih i inozemnih događanja.  

Mreža BOND zamišljena je kao platforma putem koje će se uspostaviti kontinuirana suradnja i jačanje kompetencija članova Mreže kroz formalno-pravno povezivanje, organiziranu logističku podršku, jačanje kompetencija PPI-jeva, razvoj, standardizaciju i implementaciju novih usluga te predlaganje novih mjera potpore razvojnih politika.

Podizanje razine kvalitete usluga PPI-jeva te uspostava pet mreža mentora i jačanje kompetencija mentora bit će krucijalne aktivnosti koje će nositi glavne rezultate projekta BOND 2.  U svrhu bolje prepoznatljivosti Mreže i širenja ideje o važnosti i ulozi Mreže BOND, predviđena je aktivnost promidžbe i vidljivosti u sklopu koje će biti promovirana ključna događanja i aktivnosti svih PPI-jeva u Mreži na nacionalnoj razini.

U svrhu praćenja učinkovitosti postignutih rezultata Projekta, nadogradit će se elektronička platforma te uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera za periodične provjere postignutih rezultata.

Očekivani rezultati

•      60 poduzetničkih potpornih institucija uključenih u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija

•      3 nove standardizirane usluge razvijene Projektom

•      15 poduzetničkih potpornih institucija certificiranih putem Projekta

•      50 mentora unutar mreža mentora

•      5 uspostavljenih mreža mentora

•      11 županija pokrivenih certificiranim poduzetničkim potpornim institucijama, članovima Mreže BOND

 

Trajanje projekta: 40 mjeseci (2020. – 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn

bond-logos

Izdvojene vijesti

Kontaktirajte nas

Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska