BOND 2 (Business Organizations Network Development 2)

BOND_logo_boja1_smanjeni

Opis projekta

Projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (u daljnjem tekstu: BOND 2) predstavlja nastavak pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ koji je HAMAG-BICRO provodio u razdoblju od 01.07.2017. do 30.09.2019.

Projektom BOND 2 unaprijedit će se Mreža BOND (uspostavljena kroz prvu fazu pilot-projekta) koja trenutno objedinjuje 96 poduzetničkih potpornih institucija iz svih županija Republike Hrvatske. 50 poduzetničkih potpornih institucija pristupilo je Mreži BOND tijekom provedbe prve faze projekta, dok su ostale članice pristupile tijekom provedbe druge faze projekta, temeljem Javnih poziva provedenih od srpnja do siječnja 2022. godine. Mreža BOND djeluje kao udruga, a ažurirani popis članica Mreže nalazi se na službenoj internetskoj stranici projekta https://bond-hrvatska.hr/mreza-ppi/.

vrste-zastupljenost-ppi-bond-min

Mreža BOND osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, čime  se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama te pozitivno utječe na ujednačeni gospodarski razvoj svih regija Republike Hrvatske.

zastupljenost-ppi-zupanije-bond-min

Cilj projekta

Opći cilj projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Aktivnosti projekta BOND 2

Kako bi se ostvarilo daljnje jačanje i  unaprjeđenje uspostavljene Mreže, predviđa se odabir novih članica Mreže BOND, njihovo formalno povezivanje osnivanjem Udruge Mreža BOND, provedba redovnih sastanaka i tematskih konferencija, učlanjenje u međunarodne mreže te jačanje kapaciteta članova Mreže putem organiziranih studijskih putovanja, seminara, radionica i ostalih tuzemnih i inozemnih događanja.  

Mreža BOND zamišljena je kao platforma putem koje će se uspostaviti kontinuirana suradnja i jačanje kompetencija članova Mreže kroz formalno-pravno povezivanje, organiziranu logističku podršku, jačanje kompetencija PPI-jeva, razvoj, standardizaciju i implementaciju novih usluga te predlaganje novih mjera potpore razvojnih politika.

Podizanje razine kvalitete usluga PPI-jeva te uspostava pet mreža mentora i jačanje kompetencija mentora bit će krucijalne aktivnosti koje će nositi glavne rezultate projekta BOND 2.  U svrhu bolje prepoznatljivosti Mreže i širenja ideje o važnosti i ulozi Mreže BOND, predviđena je aktivnost promidžbe i vidljivosti u sklopu koje će biti promovirana ključna događanja i aktivnosti svih PPI-jeva u Mreži na nacionalnoj razini.

U svrhu praćenja učinkovitosti postignutih rezultata Projekta, nadogradit će se elektronička platforma te uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera za periodične provjere postignutih rezultata.

Očekivani rezultati

•      60 poduzetničkih potpornih institucija uključenih u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija

•      3 nove standardizirane usluge razvijene Projektom

•      15 poduzetničkih potpornih institucija certificiranih putem Projekta

•      50 mentora unutar mreža mentora

•      5 uspostavljenih mreža mentora

•      11 županija pokrivenih certificiranim poduzetničkim potpornim institucijama, članovima Mreže BOND

 

Trajanje projekta: 40 mjeseci (2020. – 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn

bond-logos

Izdvojene vijesti

Kontaktirajte nas

Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska