KISS ME

KISS-ME

Cilj Programa

KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG) je Interreg Europe projekt kojim se nastoje ojačati inovacijski kapaciteti malih i srednjih poduzeća (MSP) uspoređujući pristupe četiri različite granične regije uz razmjenu alata za uključivanje MSP-ova u prekograničnu suradnju, a time i poboljšanja policy instrumenata s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji.

Kako bi se to postiglo, partnerstvo će usporediti razinu prekogranične suradnje na području inovacija i uključivanja MSP-ova u četiri različite regije, istražiti zašto te četiri regije koriste različite pristupe i alate za postizanje istih ciljeva, prikazati najbolji pristup međuregionalnim dionicima i isprobati različite alate u drugim regijama, podići svijest regionalnih aktera o prekograničnoj suradnja i njezinom velikom inovacijskom potencijalu i kroz projektna poboljšanja započeti dugotrajnu i učinkovitu mrežu suradnje između prekograničnih aktera.

Opis projekta

Projekt KISS ME namjerava ojačati inovacijske kapacitete malih i srednjih poduzeća uspoređujući pristupe četiri različita granična područja i razmjenom alata poboljšati policy instrumente s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji.

HAMAG-BICRO je projektni partner na KISS ME projektu u sklopu kojeg će imati aktivnu ulogu u suradnji, upoznavanju procesa i stjecanju znanja za dobrobit agencije i uključenih partnera. Cilj je pronaći najbolju praksu za podizanje svijesti među malim i srednjim poduzećima za uključivanje u prekograničnu suradnju i pronalaženje odgovarajućih alata za izbor projektnih ideja među malim i srednjim poduzećima. HAMAG-BICRO će koordinirati regionalnu suradnju u skupini prekograničnih dionika u vezi inovacijskog potencijala u malim i srednjim poduzećima u prekograničnom kontekstu.

Tijekom projekta će biti organizirani redoviti sastanci regionalnih dionika kako bi se osiguralo da su njihovo znanje i potrebe uzeti u obzir pri formuliranju akcijskog plana. HAMAG-BICRO će osigurati da su dionici redovno informirani o napretku projekta i pozivati ih da sudjeluju na međuregionalnim događajima koje će organizirati partnerstvo da oni daju svoj doprinos i upoznaju se sa dionicima iz ostalih regija.

Rezultati projekta bit će uvođenje novih inovacijskih alata u svakoj prekograničnoj regiji što će rezultirati u velikom broju MSP-ova koji će profitirati korištenjem najbolje prakse razrađene kroz projekt. Jačanjem kapaciteta organizacije koje sudjeluju u projektu, kao i regionalnih aktera, potaknut će se mala i srednja poduzeća da se uključe u INTERREG prekograničnu suradnju. Završetkom projekta razvit će se održiva mreže suradnje između uključenih regija koje će pomagati jedne drugima u implementaciji svojih strategija. Promjenom strateškog fokusa policyinstrumenata bolje će se integrirati mogućnosti prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzeća u budućnosti.

Partneri na projektu

  1. Euregio RhineWaal (DE)
  2. EGTC PyreneesMediterranean (FR)
  3. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
  4. Hedmark County Council (NO)
  5. Värmland County Administrative Board (SE)

Trajanje projekta: 54 mjeseca (01.01.2017. – 30.06.2021.)

Vrijednost projekta: 1,176,540.00 eura, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 155,050.00 eura

fb-follow-buttontwitter-follow-button

Izdvojene vijesti

Pretplatite se na naš newsletter!

Projekt KISS ME

Kontaktirajte nas