MEET.IN.G
MEETings for INnovation Growth in SMEs: Enhancing collaboration with innovative start-ups

meet-in-g-logo

MEET.IN.G (engl. MEETings for INnovation Growth in SMEs: Enhancing collaboration with innovative start-ups) je H2020-INNOSUP-2018-2019-05 (Peer learning of innovation agencies); INNOSUP-05-2018-2020 projekt financiran iz Okvira Programa Horizon 2020 koji je usmjeren na zajedničko rješavanje izazova podrške inovacijama, odnosno promocija usvajanja prakse Otvorene Inovacije (OI) MSP-a kako bi se ojačala suradnja između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki.

Opis projekta

Otvorena Inovacija (OI) definirana je kao „paradigma koja pretpostavlja da tvrtke mogu i trebaju koristiti vanjske ideje, kao i unutarnje ideje te unutarnje i vanjske putove do tržišta, kako tvrtke nastoje unaprijediti svoju tehnologiju“. Inovativna start-up poduzeća jedan su od najvažnijih aktera europskog inovacijskog ekosustava, kao i jedan od najmoćnijih izvora tehnologije i poslovnih inovacija za sve tradicionalne tvrtke.

U posljednjih 15 godina, osobito veća poduzeća su počela provoditi inovacijske inicijative koje se oslanjaju na znanje inovativnih start-up tvrtki kako bi poboljšali svoje proizvode, inovirali njihove procese i transformirali svoje poslovne modele. Raspon OI praksi postupno se proširio, shvaćajući inicijative s različitim zahtjevima napora u smislu potrebnih resursa (Corporate Venture Capital, Innovation Lab, suradnja s pružateljima OI usluga, Poziv za ideje i Hackathon itd.)

Za MSP-eve, inovacijski proces je ograničenim financijskim sredstvima, nedostatkom internih kompetencija, nedovoljnim razumijevanjem najnovijih tehnologija, nedostatkom vremena za menadžere i zaposlenike za obavljanje istraživačkih aktivnosti. Iz tih se razloga OI čini prikladnim pokretačem inovacija za sva MSP-a kako bi se prevladale njihove dimenzijske granice. Zahvaljujući suradnji sa start-up tvrtkama, MSP-a mogu unijeti unutar tvrtka vanjske, već razvijene tehnologije, prilagođavajući ih svojim poslovnim modelima i poboljšavajući sposobnost prilagođavanja konkurentnom okruženju koje se brzo mijenja.

Projekt MEET.IN.G želi identificirati i osmisliti nove programe čiji je cilj podržavanje usvajanja OI prakse od strane MSP-a, jačanje suradnje između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki.

Projekt će posebno pokušati shvatiti da li se i kako OI alati koriste sa povećanom učestalosti i učinkovitosti velikih poduzeća kako bi se približili start-up svijetu (npr. suradnja s inkubatorima i akceleratorima, organizacija natjecanja i poziv na ideje, B2B sastanci) kako bi mogli biti korisno implementirani sa MSP-a, ili su potrebne druge vrste inicijativa, koje se tek trebaju osmisliti, prikladnije za te tvrtke.

Cilj projekta

Cilj projekta MEET.IN.G je zajedničko rješavanje izazova podrške inovacijama, odnosno promovirati usvajanje OI prakse MSP-a kako bi se ojačala suradnja između MSP-a i inovativnih start-up tvrtki.

Ova bi sinergija stvorila vrijednost za obje uključene strane. S jedne strane, europska MSP-a, posebno oni tradicionalnih sektora, mogli bi inovirati svoje poslovanje, ne samo u smislu novih proizvoda ili procesa, već i u smislu transformacije poslovnog modela. S druge strane, start-up tvrtke mogle bi ostvariti povlašteni pristup tržištu.
Projekt će pokušati identificirati koju ulogu bi europske agencije za inovacije mogle igrati u olakšavanju usvajanja OI praksi manjih tvrtki.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identificirati dobre prakse u pogledu usvajanja alata OI od strane MSP-a u Europi i izvan granica EU-a.
    Istraživanje će se provoditi s dvostrukom svrhom:
    • pronaći programe i inicijative koje su osmislile agencije za inovacije i drugi javni subjekti kako bi se iskoristio inovativni ekosustav start-up tvrtki za poticanje inovacija u MSP-ima;
    • tražiti inicijative Otvorenih Inovacija koja se izravno provode pojedini MSP-i kako bi radili s inovativnim start-up tvrtkama;
  • Osmisliti nove inicijative i usluge za podršku inovacijama koje mogu promovirati suradnju MSP-a s inovativnim start-up tvrtkama, a sve u cilju inovacije njihovog poslovanja;
  • Povećati sposobnost svih europskih agencija za inovacije da pružaju učinkovite usluge podrške inovacijama kako bi se pomoglo MSP-a u korištenju OI prakse.
  • Osnažiti europsku mrežu svih projektnih partnera, postavivši temelje za buduću suradnju i druge mogućnosti peer learning aktivnosti.

Projektni partneri bit će uključeni u peer-learning aktivnosti koristeći metodologiju Twinning Advanced. Kroz zajedničke radionice i studijska istraživanja pregledavat će se postojeći programi u skladu s izazovom projekta. Na temelju dobrih praksi dobivenih analizom, projektni partneri pokušat će identificirati poboljšanja i nove alate, testirajući vlastite hipoteze pilotskim inicijativama kad god je to moguće. Rezultat grupnih aktivnosti bit će dokument Design Option Paper (DPO), koji će sadržavati preporuke o najprikladnijim radnjama koje provode inovacijske agencije za osmišljavanje učinkovitih programa potpore inovacijama za MSP.

Projektni partneri

1. Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (Fondazione ISI); Italy
2. Toulon var technologies (TVT Innovation); France
3. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO); Croatia

Vrijednost projekta

• Ukupni budžet projekta je lum-sum u vrijednosti od: 50,000.00 EUR, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 15,000.00 EUR

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.07.2020. – 30.06.2021.)

Izdvojene vijesti