Bespovratne potpore

Odobrenjem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od strane Europske komisije otvoren je put za korištenje 6,8 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), Uredbom o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15,129/15) određena je operativna struktura koju čine: Upravljačko tijelo, Posrednička tijela razine 1 i Posrednička tijela razine 2. HAMAG-BICRO je, ovom Uredbom određen kao Posredničko tijelo razine 2.

Kao Posredničko tijelo razine 2, HAMAG-BICRO sudjeluje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, kao Posredničkim tijelom razine 1, u pripremi postupaka i provedbi faza dodjele bespovratnih sredstava, u dijelu svoje nadležnosti, daje suglasnost za provjeru prihvatljivosti izdataka te je u cijelosti odgovoran za praćenje provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za određene specifične ciljeve.

U svibnju 2018. godine Europska komisija objavila je prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. – 2027. U svrhu započinjanja procesa izrade programskih dokumenata za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

hb-0112
natjecaji-icon

Otvoreni natječaji

Eureka_Logo_Baseline_Horizontal_Color_RGB_Medium

Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program

Infografika - od ideje do realizacije

hb-bespovratne-potpore-inforgrafika
VIŠE OD
1336

sklopljenih ugovora

za bespovratne potpore

VIŠE OD
1.3

mlrd. kuna ugovorenih

bespovratnih sredstava

VIŠE OD
3.7

mlrd. kuna ukupne

vrijednosti projekata

Izdvojene novosti iz Bespovratnih potpora

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.