Bespovratne potpore

Odobrenjem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ od strane Europske komisije otvoren je put za korištenje 6,8 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), Uredbom o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15,129/15) određena je operativna struktura koju čine: Upravljačko tijelo, Posrednička tijela razine 1 i Posrednička tijela razine 2. HAMAG-BICRO je, ovom Uredbom određen kao Posredničko tijelo razine 2.

Kao Posredničko tijelo razine 2, HAMAG-BICRO sudjeluje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, kao Posredničkim tijelom razine 1, u pripremi postupaka i provedbi faza dodjele bespovratnih sredstava, u dijelu svoje nadležnosti, daje suglasnost za provjeru prihvatljivosti izdataka te je u cijelosti odgovoran za praćenje provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za određene specifične ciljeve.

U svibnju 2018. godine Europska komisija objavila je prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. – 2027. U svrhu započinjanja procesa izrade programskih dokumenata za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.
hb-0112
natjecaji-icon

Otvoreni natječaji

Logo_rgb_positiv

Objavljen Javni poziv za korištenje usluga EDIH-a CROBOHUB++

Objavljen Javni poziv za korištenje usluga EDIH-a CROBOHUB++

Eureka_Logo_Baseline_Horizontal_Color_RGB_Medium

Eurostars 3: Otvorene pretprijave za novi Vaučer program

Infografika - od ideje do realizacije

hb-bespovratne-potpore-inforgrafika
VIŠE OD
1336

sklopljenih ugovora

za bespovratne potpore

VIŠE OD
1.3

mlrd. kuna ugovorenih

bespovratnih sredstava

VIŠE OD
3.7

mlrd. kuna ukupne

vrijednosti projekata

Izdvojene novosti iz Bespovratnih potpora