Financijski instrumenti

Financijski instrumenti su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja ciljeva poticanja malog i srednjeg poduzetništva.

Usmjeravajući se na projekte koji su potencijalno ekonomski iskoristivi, financijski instrumenti pružaju podršku ulaganjima putem zajmova, jamstava uz mogućnost kombiniranja sa  subvencioniranjem kamatne stope te vlasničkih i kvazi-vlasničkih instrumenata financiranja.

Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

hb-0114

Rezultati HAMAG-BICRO mjera za pomoć mikro, malom i srednjem poduzetništvu uslijed epidemije koronavirusa.

zaključno s 12.01.2022.

1043px-Microsoft_Excel_2013

Pregled po županijama

Broj odobrenih: 8852 | Iznos odobrenih: 3.264.319.563,99 kn

Izdvojene novosti

Česta pitanja

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.
Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.
Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana (podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda), kao i projekcije računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.
HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.
HAMAG–BICRO jamči za namjenske kredite s time da dio kredita može biti isplaćen za obrtna sredstva, odnosno kratkotrajnu imovinu.
HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.