Financijski instrumenti

Financijski instrumenti su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja ciljeva poticanja malog i srednjeg poduzetništva.

Usmjeravajući se na projekte koji su potencijalno ekonomski iskoristivi, financijski instrumenti pružaju podršku ulaganjima putem zajmova, jamstava uz mogućnost kombiniranja sa  subvencioniranjem kamatne stope te vlasničkih i kvazi-vlasničkih instrumenata financiranja.

Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

hb-0114

Pregled po županijama

Broj odobrenih: 8852 | Iznos odobrenih: 3.264.319.563,99 kn

esif-banner-icon

Prijava za ESIF zajam

HAMAG-BICRO dodatno olakšava pristup financiranju sustavom za online prijavu ESIF zajmova. 

Izdvojene novosti

Česta pitanja

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.
Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.
Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana (podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda), kao i projekcije računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.
HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.
HAMAG–BICRO jamči za namjenske kredite s time da dio kredita može biti isplaćen za obrtna sredstva, odnosno kratkotrajnu imovinu.
HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.

Vidljivost ESIF financijski instrumenti

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
2. Logotip „ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije i zastavu Republike Hrvatske
2. Logotip „FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA RURALNI RAZVOJ“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti za NPOO

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
s odgovarajućom izjavom o financiranju 
(koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”)*
2. Logotip HAMAG-BICRO

* Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi.
Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.
Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.