Financijski instrumenti

Financijski instrumenti su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja ciljeva poticanja malog i srednjeg poduzetništva.

Usmjeravajući se na projekte koji su potencijalno ekonomski iskoristivi, financijski instrumenti pružaju podršku ulaganjima putem zajmova, jamstava uz mogućnost kombiniranja sa  subvencioniranjem kamatne stope te vlasničkih i kvazi-vlasničkih instrumenata financiranja.

Financijski instrumenti pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih i/ili privatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

hb-0114

Pregled po županijama

Broj odobrenih: 8852 | Iznos odobrenih: 3.264.319.563,99 kn

esif-banner-icon

Prijava za ESIF zajam

HAMAG-BICRO dodatno olakšava pristup financiranju sustavom za online prijavu ESIF zajmova. 

Izdvojene novosti

Česta pitanja

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Trajanje procedure odobravanja zajma po svim programima ESIF zajmova ovisi o kompleksnosti investicije, kompletiranosti projekta i dokumentacije.
Vrijeme pripreme ugovora ovisi o kompleksnosti investicije i traženim instrumentima osiguranja. Rok za potpis Ugovora o zajmu od strane korisnika zajma je 8 dana od dana dostave prijedloga Ugovora o zajmu.
Poslovni plan mora sadržavati minimalno osnovne elemente poslovnog plana (podatke o poduzetniku i poduzeću, opis poslovanja, opis tržišta i konkurencije, opis investicije, struktura ulaganja, strukturu troškova i prihoda), kao i projekcije računa dobiti i gubitka te financijski i ekonomski tok za cijelo vrijeme otplate zajma.
HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.
HAMAG–BICRO jamči za namjenske kredite s time da dio kredita može biti isplaćen za obrtna sredstva, odnosno kratkotrajnu imovinu.
HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.

Vidljivost ESIF financijski instrumenti

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
2. Logotip „ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije i zastavu Republike Hrvatske
2. Logotip „FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA RURALNI RAZVOJ“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti za NPOO

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
s odgovarajućom izjavom o financiranju 
(koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”)*
2. Logotip HAMAG-BICRO

* Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi.
Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.
Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.

Slastičarnica Amélie Žakline Troskot, vlasnica slastičarnice Amélie Nakon nekog vremena počeli smo razmatrati mogućnost uzimanja financijske potpore u HAMAG-BICRO-u, što nam je dalo nadu da ćemo iznaći rješenje kojim ćemo podmiriti troškove poslovanja, s obzirom na to da na početku nismo dobivali nikakvu pomoć od strane države osim u okviru plaća za radnike. Naše uspješne priče Projekt Villa Nai 3.3 Nives Morović, suvlasnica Villa Nai 3.3 Bez HAMAG BICRO-a ne bi ostvarili ovaj projekt. Villa Nai 3.3 ne bi postojala. Podržali su nas na sve načine koji su nam bili potrebni, od samog početka. Oni su našu ideju shvatili malo drugačije. To je najbolja podrška koju možete imati Naše uspješne priče Air Pannonia Jasna Vlašić, suvlasnica tvrtke Air Pannonia Počeli smo s jednim poslovnim zrakoplovom, a sada ih imamo tri, što nas u Hrvatskoj čini specifičnom firmom s najvećom flotom. Ne bi to postigli bez pomoći HAMAG BICRO-a koji nas je podržavao kroz sve razvojne faze. Iznos kredita bio je pozamašan te smo zbog toga još zahvalniji Agenciji što je prepoznala našu tvrtku kao klijenta koji će u budućnosti bez problema moći otplatiti taj kredit. Naše uspješne priče