Jamstva

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

HAMAG–BICRO omogućava poduzetnicima koji imaju kvalitetne poslovne ideje, a koji ne ispunjavaju uvjete poslovnih banaka u pogledu vrijednosti instrumenata osiguranja povrata kredita da dobiju kredit. Instrumenti osiguranja povrata kredita su hipoteka na nekretnine, zalog pokretnina, depozit, jamci itd.

HAMAG–BICRO jamči za namjenske kredite s time da dio kredita može biti isplaćen za obrtna sredstva, odnosno kratkotrajnu imovinu.

HAMAG–BICRO, u pravilu, odobrava jamstvo poduzetnicima koji posluju pozitivno. Iznimno se može odobriti jamstvo za poduzetnike koji posluju s gubitkom, ukoliko postoji opravdan razlog gubitka.

HAMAG–BICRO jamči kreditoru do određenog postotka glavnice kredita: 50% za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine te za poljoprivredu, a do 80% za početnike. Poduzetnik dogovara s kreditorom koje instrumente osiguranja još treba ponuditi osim jamstva HAMAG–BICRO-a. U nekim slučajevima će se banka zadovoljiti i zalogom na imovinu koja se kupuje kreditom, a nekad će tražiti još i dodatna osiguranja.

HAMAG–BICRO svojim jamstvom pokriva znatan dio rizika. Bez tog jamstva poduzetnik bi morao ponuditi kreditoru znatno više instrumenata osiguranja povrata kredita. Princip podjele rizika je uvijek prisutan, a rizik je jedna od osnovnih značajki poduzetništva.

Poduzetnik daje HAMAG–BICRO-u samo zadužnicu. Ukoliko poduzetnik, osim jamstva HAMAG–BICRO-a, daje kreditoru još neki instrument osiguranja, HAMAG–BICRO se može upisati na te instrumente osiguranja kao upisnik drugog reda.

Poduzetnik podnosi banci (kreditoru) zahtjev za odobrenje kredita, te u slučaju da nema dostatne instrumente osiguranja povrata kredita, u zahtjevu navodi da želi koristiti jamstvo HAMAG–BICRO-a kao dodatni instrument osiguranja povrata kredita. Banka (kreditor) vrši obradu zahtjeva za kredit, te u slučaju donošenja odluke o odobrenju kredita, dostavlja zahtjev za jamstvo (uz potrebnu dokumentaciju) u HAMAG–BICRO.

Obrazac zahtjeva možete naći na web stranici HAMAG–BICRO-a.

HAMAG–BICRO može dati jamstvo svim bankama koje to zatraže. Popis banaka s kojima je potpisan Sporazum o suradnji objavljen je na web stranici HAMAG–BICRO-a. S nekim bankama se još vode pregovori i očekujemo da će broj banaka na popisu i dalje rasti.

Takva mogućnost postoji samo za poduzetnike početnike ( gospodarske subjekte koji posluju kraće od dvije godine ). Takvo „predjamstvo“ se naziva pismo namjere. U slučaju da poduzetnik u roku od 6 mjeseci od dobivanja pisma namjere nađe kreditora koji će mu odobriti kredit, pismo namjere se pretvara u jamstvo bez ponovne obrade zahtjeva.

Da i to isključivo za financijski leasing.

Ne. Jamstvo se može dati samo za kredit koji odobrava kreditor registriran u Republici Hrvatskoj.

Može ako ocijeni da su šanse za uspjeh projekta slabe ili ako poduzetnik ne ispunjava formalne uvjete HAMAG–BICRO-ovih jamstvenih programa.

To su uobičajeni dokumenti koje analizira i banka prilikom donošenja odluke o odobrenju kredita. Detaljan popis dokumenata naveden je na web stranici HAMAG–BICRO-a. Izuzetno je bitno da zahtjev za jamstvo sadrži sve navedene dokumente kako bi bio obrađen što prije.

Zahtjev neće zbog toga biti odbijen, već postoji mogućnost nadopune dokumentacije.

U HAMAG–BICRO-u se ne izrađuju poslovni planovi. Poduzetnički centri, razvojne agencije i konzultanti za malo gospodarstvo izrađuju poslovne planove i investicijske projekte te pružaju usluge poslovnog savjetovanja.

To ovisi o ciljnoj grupi kojoj poduzetnik pripada. Za poduzetnike koji uspješno rade više od 24 mjeseca to je 18.000.000 kuna za ulaganje u turizam i prerađivačku industriju, a 7.500.000 kuna za ostale djelatnosti; za poduzetnike početnike to je 10.000.000 kuna za ulaganje u turizam i prerađivačku industriju, a 3.000.000 kuna za ostale djelatnosti

Takvo refinanciranje je moguće za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine pod uvjetom da je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih.

HAMAG–BICRO izdaje takva činidbena jamstva, kao i činidbena jamstva za ozbiljnost ponude, povrat avansa i dobro izvršenje ugovorenog posla.

Ako kreditor dostavi kompletnu dokumentaciju, obrada traje 1 do 2 tjedna.