EFRR zajmovi

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI

Ukoliko je moguće dokazati da se radi o poduzetniku čija je većinska djelatnost proizvodnja, navedeno je prihvatljivo. Također, nekretnina treba biti kategorizirana kao poslovni prostor.

Trgovačke djelatnosti nisu prihvatljive za financiranje.

Investicijsko ulaganje je prihvatljivo za financiranje ukoliko isto nije povezano s fosilnim gorivima, dok obrtna sredstva nisu uopće prihvatljiva.

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

S obzirom da su sukladno Uredbi 1058/2021 i objavljenoj listi isključenih aktivnosti (točka 13.) zabranjena ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta, navedeno nije prihvatljivo za financiranje.

EFRR zajmovima nije predviđeno financiranje razvoja proizvoda (uključujući izradu novog softvera), već isključivo financiranje proizvoda koji posjeduju sva potrebna uvjerenja i certifikate o ispravnosti, odnosno, koji su u fazi komercijalizacije.

Zbog obveze usklađenosti s DNSH načelom, vozila i strojevi na fosilna goriva nisu prihvatljivi za financiranje iz EFRR zajmova.

Ukoliko se radi o franšizi koja se knjiži u dugotrajnu imovinu - moguće je financiranje kroz investicijski dio ulaganja, a ukoliko se knjiži kao trošak - financiranje je moguće isključivo kroz obrtna sredstva. Također, mora se raditi o franšizi za koju je moguće utvrditi tržišnu vrijednost.

PDV je prihvatljiv za financiranje iz EFRR zajmova.

Prikazuje se kao dio investicije kod poduzetnika koji nisu dio sustava PDV-a, dok se za poduzetnike u sustavu PDV-a može financirati kroz obrtna sredstva.

Rabljena oprema je prihvatljiva za financiranje.

Ulaganje u nekretnine koje prema zemljišnim knjigama imaju stambenu namjenu nije prihvatljivo.

Ulaganje u nekretnine koje prema zemljišnim knjigama imaju stambenu namjenu nije prihvatljivo.

Ne postoji ograničenje za energetske razrede, ali će u sklopu provjere Službe za građevinsko tehničke analize i provjere biti potrebno dokazati klimatsku neutralnost i otpornost nekretnine koja je predmet financiranja.

Djelatnosti poslovanja nekretninama, uključujući iznajmljivanje nekretnina, nisu prihvatljive za financiranje iz EFRR zajma.

Navedeno nije prihvatljivo za financiranje budući da se radi o aktivnosti vezanoj uz fosilna goriva. Također, kupnja zemljišta ne smije iznositi više od 10 % iznosa zajma. 

KOMBINIRANJE FINANCIRANJA

Navedeno je načelno prihvatljivo, a odobrenje ovisi o opravdanosti predviđenih troškova, dostatnom otplatnom potencijalu (mogućnosti otplate oba zajma), iskorištenim de minimis potporama te usklađenosti s ostalim uvjetima Programa.

Navedeno je prihvatljivo ukoliko su po prethodnom zajmu ispoštovane sve ugovorne obveze i uvjeti Programa.

DNSH I KLIMATSKA USKLAĐENOST

UVJETI FINANCIRANJA

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata je u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa te u ovom trenutku (na dan 28.03.2024.) iznosi 4,11%. Prema tome, kamatna stopa za zahtjeve za EFRR zajam za investicije podnesene tokom ovog mjeseca iznosi 3,11% i fiksna je za cijeli period otplate.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Sezonski obrti su prihvatljivi ukoliko imaju jednog zaposlenog na puno radno vrijeme – na razini godine. U ovom slučaju, poduzetnik bi trebao imati minimalno 3 zaposlena u aktivnom periodu od 4 mjeseca.