Tehcro

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Inkubator je infrastrukturni pogon namijenjen za poticanje razvoja poduzetništva, osnovan u svrhu minimaliziranja prepreka pri osnivanju i razvoju novih tvrtki. Obično udomljava skup poduzeća sličnog profila i interesa.

Intelektualno vlasništvo je nematerijalna imovina (npr. ideja, slogan, i sl.) koja je plod ljudskog intelekta i pripada njezinom stvaratelju. Intelektualno vlasništvo ima sve karakteristike imovine, te se kao takvo može kupiti, prodati, licencirati, naslijediti itd. U poslovnom smislu, predstavlja vrijednost koja korisniku može dati kompetitivnu prednost.

Spin off poduzeće nastalo je u okviru, a potom se izdvojilo od matične organizacije. U pravilu matična organizacija ne prodaje spin-off poduzeće, već ga organizira u samostalnu jedinicu, čiji udio distribuira svojim postojećim dioničarima tako da ukupna vrijednost matične organizacije ostaje približno jednaka.

Pojam start-up najčešće se povezuje s novoosnovanom tvrtkom, a može se koristiti za neko poduzeće sve do početne javne ponude njenih dionica na otvorenom tržištu (tzv. initial public offering, IPO).

Tehnologijski transfer je proces pretvaranja rezultata istraživanja nastalih u znanstvenom laboratoriju u uslugu ili proizvod na tržištu. Tehnologijski transfer najčesće se obavlja putem komercijalne transakcije (patent, licenciranje, marketinški ugovor i sl.), dogovora o zajedničkom razvoju, te putem edukacije ili razmijene osoblja.

Karakteristike:

 • fokus je na inovacijama i tehnologijama opć enito
 • ne postoji specifični tematski/tehnološki fokus
 • potpora za inovativna tehnološki usmjerena mala poduzeć a
 • potpora za regionalna postojeć a i start-up poduzeć a opć enito
 • usredotočenost na transfer tehnologije i usluge razvoja poslovanja
 • regionalni karakter (prikladni model za manja sveučilišta/ veleučilišta, manje gradove/sredine itd.)

Zadaće i ciljevi:

 

 • potpora uspostavljanju i razvoju inovativnih tehnološki usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeć a u regijama/lokalnim sredinama
 • regionalna (prostorna) koncentracija inovativnih tehnološki usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća
 • težište je na osiguravanju prostora i pružanju učinkovite potporne (infra)strukture za razvoj inovativnog / na znanju utemeljenog poduzetništva
 • cilj je održati i poveć ati broj inovativnih tehnološki usmjerenih poduzeć a koja stvaraju visoko kvalificirana radna mjesta u lokalnoj sredini

Karakteristike:

 • specifičan tematski fokus i usmjerenost na tehnološki izazovno područje
 • inkubacija (spin-off poduzeća)
 • razvoj poslovanja i poslovna podrška rastuć im tehnološkim poduzeć ima s međunarodnom orijentacijom
 • pokretanje projekata unutar svog područja stručnosti (projekti razvojnog ili proizvodnog karaktera)
 • lokacija u urbanim sredinama i sudjelovanje partnera sa provjerenim znanjem u i&r i relevantnom tehnološkom području (kritična masa)
 • mreža tehnoloških stručnjaka i tehnološki usmjerenih poduzeća s jakom međunarodnom orijentacijom

Zadaće i ciljevi:

 

 • inkubacija inovativnih akademskih spin-out i start-up poduzeć a (“bottom-up” proces)
 • koncentracija poduzeć a iz jednog specifičnog tehnološkog područja (ict, biotehnologija, novi materijali i dr. )
 • težište (cilj) je na razvoju kompanija u novim područjima visoke tehnologije koja nastaju na temelju primjene rezultata i&r i dovode do novih proizvoda i usluga na tržištu

Karakteristike:

 • usmjerenost na primijenjenu znanost i komercijalizaciju
 • konkurentni i&r projekti povezani s potražnjom poslovnog sektora
 • interdisciplinarni pristup istraživanju i razvoju
 • razvoj dobre prakse i (međunarodno prepoznatog) centra izvrsnosti
 • poduzeć a svih profila (spin-off, mala poduzeć a i industrija) povezana s tematskim i&r i kooperativnim sklonostima
 • ugovorno I&R
 • lokacija u urbanim sredinama i sveučilišnom/zananstvenom okruženju

Zadaće i ciljevi:

 

 • potpora i jačanje i&r unutar specifičnog tematskog područja (“top down” proces) koncentracija i&r kompetencije unutar jednog tematskog područja
 • težište je na stvaranju međunarodne stručnosti i snažne kompetencije unutar određenog i&r područja
 • cilj je prenijeti znanje i i&r rezultate u poslovne pothvate koji omoguć uju razvoj novih proizvoda i usluga
 • uspostavljanje i održavanje suradnje sa industrijom / poslovnim subjektima na zajedničkim projektima (uključuje poduzeć a svih vrsta i veličine)