Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Misija, vizija, ciljevi, vrijednosti

MISIJA

Detaljnom analizom stanja gospodarskih sektora i osluškivanjem potreba poduzetnika, nastojimo zadržati fleksibilnost poslovanja prilagođavajući svoje programe zahtjevima tržišta, u cilju optimizacije poslovnih rezultata.

Kvalitetnim jamstvenim programima, sustavom bespovratnih državnih potpora, formiranjem mreže kompetentnih poslovnih savjetnika, subvencioniranjem istraživanja i savjetovanja u području zaštite okoliša i očuvanja energije te promocijom i privlačenjem investicija u poduzetništvu, želimo potaknuti ravnomjerni razvoj regija u RH te utjecati na brži rast malog i srednjeg poduzetništva kao i cjelokupnog nacionalnog gospodarstva.

VIZIJA

Transparentnošću u poslovanju i otvorenim pristupom prema poduzetnicima, nastojimo formirati društveno odgovornu i inspirativnu poduzetničku klimu.

Proaktivnim pristupom u radu nastojimo potaknuti poduzetnike na stvaranje dodane vrijednosti koja bi osigurala vrhunske tržišne rezultate.

CILJ

Stvoriti stimulativno okruženje u kojem će subjektima malog gospodarstva biti omogućena realizacija kvalitetnih investicijskih projekata, koji će za posljedicu imati porast stope zapošljavanja, konkurentnost u izvozu te razvoj cjelokupnog gospodarstva.

VRIJEDNOSTI

  • Profesionalnost i usmjerenost na rezultate
  • Pozitivan pristup i timski rad
  • Proaktivnost u radu 

Obratite nam se s povjerenjem u našu stručnost i profesionalnost. Vjerujemo da se pozitivnim stavom grade kvalitetni i dugoročni odnosi koji su temelj suradnje i timskog rada, kako unutar organizacije, tako i sa svim partnerskim institucijama. U radu smo usmjereni na rezultate i proaktivno tražimo mogućnosti kako bismo osigurali visoku razinu učinkovitosti i izvrsnosti koju naši korisnici očekuju od nas.

hb-00212