HAMAG-BICRO potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva implementacijom Interreg projekata, osigurava kvalitetnu i učinkovitu provedbu istih te povećava konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnoj razini.


Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je od 2016. godine počela provoditi projekte u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG te ih je do sada potpisala za četiri različite teme. Svi projekti financirani iz INTERREG-a doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se izazovima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.

U skladu s novom kohezijskom politikom Europske unije 2014-2020 te ciljevima strategije Europa 2020, INTERREG V je preoblikovan radi postizanja većeg učinka i efektivnijeg korištenja uloženih sredstava. Ključni elementi reforme 2014-2020 su koncentracija, pojednostavljenje i usmjerenost prema rezultatima. Peto razdoblje INTERREG-a temelji se na 11 investicijskih prioriteta postavljenih u Europskom fondu za regionalni razvoj koji pridonose strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

HAMAG-BICRO se fokusirao na inovacije te poticanje malog i srednjeg poduzetništva. S obzirom na povoljnu lokaciju naše države, bilo je moguće uključiti se u INTERREG Europe, INTERREG Danube te sve INTERREG Programe prekogranične suradnje kao što je Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Oživljavanje pograničnog područja Hrvatske i Mađarske

„B Light“ shema dodjele bespovratnih sredstava je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća registriranih u pograničnom području Mađarska – Hrvatska s ciljem povećanja bruto dodane vrijednosti (BDV) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru, poticanja internacionalizacije malih i srednjih poduzeća te povećanja konkurentnosti i vrijednosti prodaje MSP-a. Bespovratnim sredstvima će se financirati razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem tvrtki koje djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima. Osnovni uvjet za prijavu je partnerski projekt između hrvatske i mađarske tvrtke, a partnera se može pronaći pomoću web platforme B Light projekta. HAMAG-BICRO u projektu djeluje kao glavni partner u suradnji sa sedam županijskih razvojnih agencija sa hrvatske i mađarske strane. Poduzetnicima će na raspolaganju biti ukupno 7 milijuna eura, dok će iznos sufinanciranja po partneru na projektu biti 30.000 - 135.000 eura. Otvaranje prvog natječaja očekuje se u svibnju.

Poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja

Kako bi se potaknulo korištenje javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe, tako se do sredine 2019. godine provodi drugi INTERREG Europe projekt naziva PPI2Innovate (Capacity Building to Boost Usage of Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) in Central Europe) u kojem osim Hrvatske sudjeluju projektni partneri iz Slovenije, Mađarske, Češke, Poljske i Italije. Cilj je utjecati na tržište na stvaranje i komercijalizaciju inovacija što bi u konačnici dovelo do veće konkurentnosti srednje Europe u području inovacija. Rezultat projekta bit će 3 tematska vodiča u području energetike, zdravstva i ICT-a, koji će biti prilagođeni u šest nacionalnih okvira, a razvit će se u suradnji s javnim naručiteljima koji će biti pozvani na sudjelovanje u predstojećim aktivnostima projekta. Također je u planu formiranje šest kompetencijskih centara te provođenje četiri PPI pilot projekta u zemljama partnera što će omogućiti pružanje sofisticiranije podrške javnoj nabavi inovativnih rješenja i time pridonijeti kvaliteti navedenih kompetencijskih centara.

Industrija 4.0 na pomolu

Kao 1 od 10 međunarodnih partnera, HAMAG-BICRO je uključen  i u INTERREG Danube projekt Smart Factory Hub s ciljem unapređenja istraživanja i razvoja te uvjeta poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji - Industrija 4.0. Tijekom projekta (01/2017 – 06/2019) tražit će se nova rješenja za primjenu novih tehnologija, primjenu Lean proizvodnog procesa te primjenu učinkovitog upravljačkog sustava ljudskih resursa. Kako bi se došlo do zajedničkog transnacionalnog RIS3 usmjerenog modela pametne proizvodnje sa akcijskim planom i provelo pilote inovativnih, opskrbno (TransferLab) i potraživački (PolicyLab) vođenih akcija temeljenih na platformi znanja, matrici profila suradnje i središtu učenja tehnoloških udruženja, tako se na početku projekta provodi upitnik namijenjenim MSP-ovima u području proizvodnje. Svi zainteresirani poduzetnici u prerađivačkoj industriji su pozvani ostvariti kontakt na smartfactoryhub (at) hamagbicro.hr, čime će biti upisani u bazu podataka te će moći sudjelovati u vaučer shemi financiranja novih tehnologija, bit će pozvani na javna događanja na ovu temu te mogu sudjelovati u oblikovanju prijedloga budućih programa potpora i financijskih instrumenata u području Pametne Proizvodnje (Strategija Pametne Specijalizacije).

Transnacionalni KISS ME

Četvrti INTERREG-ov projekt, KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SME in the context of INTERREG), u koji se HAMAG-BICRO uključio početkom 2017. godine, nastojat će ojačati inovacijske kapacitete malih i srednjih poduzeća uspoređujući pristupe u četiri različite pogranične regije. Projekt ima za cilj poboljšati policy instrumente povezane s  poticanjem inovacija u malim i srednjim poduzećima. Partneri iz Hrvatske, Njemačke, Španjolske, Švedske i Norveške na projektu će razmjenjivati najbolja iskustva provedbe INTERREG prekograničnih projekata povezanih s podrškom malim i srednjim poduzećima.

Više o svim navedenim projektima možete pratiti našim web stranicama na kojima se objavljuju novosti i događanja vezana uz spomenute teme projekata na kojima se javnost može besplatno informirati o aktualnim mogućnostima i trendovima za male i srednje poduzetnike.

Datum objave: 02.05.2017.

logo-hamag-footer-small

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
  • info [at] hamagbicro.hr

Sva prava pridržana © 2017. HAMAG BICRO

Skip to content