Smart Factory Hub

SFCP_combined_big

SMART FACTORY HUB je projekt koji financira Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. -2020. kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji.

Opis projekta

Europska Unija prepoznaje važnost ulaganja u istraživanje i razvoj (I&R) kao čimbenik ostvarenja gospodarskog rasta te je ovaj projekt usmjeren za I&R tehnološki visoko specijaliziranih MSP-a u prerađivačkoj industriji. Takvi proizvođači suočeni su sa značajnim problemima - povećanim kapacitetom proizvodnje u niskobudžetnim gospodarstvima te povećanom razinom sofisticiranosti lanaca opskrbe u visokobudžetnim gospodarstvima. „Lean“ proizvodni proces i pametna proizvodnja mogu značajno povećati učinkovitost proizvodnje snižavanjem troškova, ispravnim radom i učinkovitom raspodjelom vremena ukupne proizvodnje uključujući rad strojeva, linija, kao i ljudi. Projektom se očekuje poboljšati, mapirati te djelomično financirati Industrija 4.0. Napredak se očekuje putem suradnje akademske zajednice, javnih vlasti, poslovne zajednice te šire publike (RIS3 usmjeren model »četverostruke zavojnice«) na sljedeća 3 područja: primjenom novih tehnologija, primjenom „Lean“ proizvodnog procesa te primjenom učinkovitog upravljačkog sustava ljudskih resursa.
Glavni učinci projekta će biti:
1) zajednički transnacionalni RIS3 usmjeren model pametne proizvodnje s akcijskim planom i
2) nacrt testiranja – implementacija pilota inovativnih, opskrbno (TransferLab) i potraživački (PolicyLab) vođenih akcija temeljenih na platformi znanja, matrici profila suradnje i središtu učenja tehnoloških udruženja.

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšanje okvirnih uvjeta inovacija u području pametne proizvodnje, temeljem RIS3 usmjerenog modela. Projekt će stoga doprinijeti višem stupnju teritorijalne integracije izuzetno heterogene dunavske regije razvojem i implementacijom strateških okvira i zajedničkih perspektiva u području novih rješenja u prerađivačkoj industriji u kojoj se djelovanje ne može učinkovito primijeniti bez transnacionalnog okvira. Prema utvrđenoj osviještenosti zajedničkih potreba, izazova i prilika, pilot akcije omogućit će dionicima razvoj novih pristupa na zajedničkoj osnovi. Projektni partneri žele prihvatiti ove izazove slijedeći interdisciplinarni i model »četverostruke zavojnice« testirajući model pametne proizvodnje koji će se prikazati pomoću pilota „odozdo prema gore“ i „odozgo prema dolje“ odnosno od javnih vlasti do MSP-a i obratno. S razvijenim okvirom, alatima i uslugama te konkretnim pilot projektima, SMART FACTORY HUB će pokazati jake komplementarnosti sa širim EUSDR-om (EU Strategija za dunavsku regiju).
Kao glavni rezultat projekta predviđa se poboljšana suradnja između istraživanja i poslovanja u području pametne proizvodnje. Projektni partneri će se orijentirati ka pronalasku novih rješenja u područjima primjene novih tehnologija za poboljšanje energetske učinkovitosti, ICT alata za bolji menadžment i praćenje procesa, mehatronike radi smanjenja radnih koraka, kvarova proizvoda i poboljšanja učinkovitosti proizvodnje, zatim poboljšanje proizvodnog procesa putem standarda kvalitete, procesa „Lean“ proizvodnje i upravljanja podataka – učinkovit sustav s ciljem mjerenja efikasnosti i kontroliranja radnih operacija, efikasnosti zaposlenika te zadovoljstva i sustava poticaja izvedbe. Projekt će doprinijeti poboljšanju upravljanja inovacija kroz implementaciju strukture transnacionalne suradnje koja će biti u poziciji da podrži EU Strategiju za dunavsku regiju.

Projektni partneri

 • Pomurje Technology park – PTP (SI)
 • Technical University of Cluj-Napoca – UTCN (RO)
 • Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
 • University of Stuttgart – Institute for Human Factors and Technology Management – USTUTT (DE)
 • PROFACTOR GMBH – PRO (AT)
 • University of West Bohemia – UWB (CZ)
 • Slovak Chamber of Commerce and Industry – SCCI (SK)
 • Pannon Business Network Association – PBN (HU)
 • Foundation “Cluster Information and Communications Technologies” – BICT (BG)
 •  Chamber of Commerce and Industry of Serbia – CCIS (RS)
 •  Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology – SPIRIT (SI)
 •  Stuttgart Region Economic Development Corporation – WRS (DE)
 •  Ministry of Economy of the Republic of Serbia – MERS (RS)

Vrijednost projekta

 • Ukupna vrijednost: 1.838.636,60 EUR, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 177.014,00 EUR
 • Iznos financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR): 1.456.071,99 EUR
 • Iznos financiran iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA): 106.769,09 EUR

Trajanje projekta:  30 mjeseci (01/2017 – 06/2019)
Glavna stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub

fb-follow-buttonlinkedinr-follow-buttontwitter-follow-button

Izdvojene vijesti

Pretplatite se na naš newsletter!

Projekt Smart Factory Hub

Kontaktirajte nas

 • Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
 • smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr