Kompetencijski centar javne nabave za inovativna rješenja

Kompetencijski-centar-min1
PPI2Innovate

Kompetencijski centar javne nabave za inovativna rješenja je contact point za inovativnu javnu nabavu u Republici Hrvatskoj, gdje se na jednom mjestu mogu dobiti korisne informacije te pregled aktualnih događanja i novosti vezanih uz nabavu inovativnih rješenja putem postupka javne nabave.

Javna nabava kao pokretač inovacija u MSP-ima i javnim uslugama

Inovacije su ključne za ostvarivanje održivog rasta i radnih mjesta u europskim regijama. Novi proizvodi i usluge doprinose povećanju konkurentnosti europskih poduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.
Javna nabava čini gotovo 20 % BDP-a u Europi. Način na koji se ovaj javni novac troši nedvojbeno ima važan utjecaj na gospodarstvo.

Iz tog se razloga javnom nabavom inovativnih rješenja mogu stvoriti goleme mogućnosti. Kupovinom inovativnih rješenja u javnim tijelima na regionalnoj i lokalnoj razini omogućuju se učinkovitija isporuka javnih usluga, manja potrošnja energije, niži troškovi tijekom životnog vijeka te brojne druge prednosti koje proizlaze iz rješenja prilagođenih konkretnim potrebama. Istovremeno, nabavom inovacija nude se prilike inovativnim MSP-ima koji su dovoljno spretni i fleksibilni da udovolje specifičnim potrebama javnih dobavljača.

Javna nabava inovativnih rješenja (PPI) definira se kao nabava u kojoj javni naručitelji djeluju kao prvi kupac (launch customer) inovativne robe ili usluge koje još nisu šire komercijalno dostupne te može uključivati ispitivanje sukladnosti. Javna nabava inovativnih rješenja ne obuhvaća nabavu usluga istraživanja i razvoja koje se nazivaju „pretkomercijalnom nabavom” (pre-commercial procurement – PCP).

Njome se doprinosi dobivanju najbolje vrijednosti za javna sredstva te ostvarivanju većih dobrobiti za gospodarstvo, okoliš i društvo u cjelini. To se prvenstveno odnosi na osmišljavanje novih ideja, pretvorbu tih ideja u inovativne proizvode i usluge te promoviranje održivog gospodarskog rasta na korist europskih poduzeća i MSP-a.

Javna nabava inovativnih rješenja osobito je korisna u određenim područjima (npr. mobilnost, zdravstvo, gradnja, e-uprava, gospodarenje otpadom, recikliranje) u kojima javni sektor čini veliki dio potražnje. Ujedno može poslužiti kao sredstvo suočavanja s ključnim društvenim izazovima poput održivog prometa, učinkovite uporabe resursa ili zdravlja i starenja, za potrebe javnog sektora.

Javna nabava inovativnih rješenja omogućuje realan pogled na konkretne posebne potrebe javne nabave u odnosu na izvediva rješenja. Dobavljači mogu bolje predvidjeti potražnju za novim rješenjima i skratiti vrijeme stavljanja proizvoda na tržište. Nabavljači mogu usporediti konkurentna rješenja i dobiti bolju cijenu za inovativno rješenje koje bolje odgovara konkretnim potrebama. Javna tijela moći će upravljati nabavom inovativnih rješenja sa strane potražnje i potaknuti dodatna ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije.
Poticanjem inovacija sa strane potražnje te upravljanjem razvojem i prvom primjenom inovativnih rješenja koja odgovaraju potrebama javnog tržišta, javna nabava inovativnih rješenja može omogućiti naručiteljima da izbjegnu troškove nepotrebnih značajki, spriječe ovisnost o dobavljaču i uzmu u obzir dugoročnije zahtjeve javnog sektora.

Pozitivni PPI2Innovate projektni primjeri:

PPI2Innovate-primjer-italija_brosura
PPI2Innovate-primjer-madarska_brosura1
PPI2Innovate-primjer-poljska_brosura
PPI2Innovate-primjer-slovenia_brosura

Vodiči:

Brošure nabave inovacija:

Izdvojene vijesti