Prijava i odabir projektnih prijedloga - ČETVRTI POZIV - OTVOREN

Light projekti se odabiru putem otvorenog poziva u jedno-selekcijskoj proceduri (poziv za Light Project Proposals).

 Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji.

 Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) MS Excel formatu b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji certifikacijske tablice i c) popratne dokumentacije. Predložak za prijavu Light Project Proposal-a možete naći ovdje.

Trajanje projekta

Trajanje pojedinog projekta može biti između 6 i 12 mjeseci, a period provedbe projekta ne smije započeti prije datuma zaprimanja Light Project Proposal od strane glavnog partnera (HAMAG-BICRO-a)

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Project Proposala.

 

Prijava projektnih prijedloga i odabir - Prvi, Drugi i Treći poziv - ZATVORENE PRIJAVE!

Prijava se ostvaruje u dva koraka kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Prvi selekcijski korak (Light Concepts)

Prijava u prvom koraku (Light Concepts) treba imati fokus prvenstveno na jasno razrađenom sadržaju projekta, što olakšava MSP-ovima da izbjegnu nepotrebne napore pri prijavi projekta. Podršku korisnicima pri izradi projektne prijave za prvi korak (Light Concept) pružaju relevantne županijske razvojne agencije („Korisnici“). Light Concept prijavu korisnici pripremaju zajednički. Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Concepta vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) Wordu te b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji. Predložak za prijavu Light Concept projektnog prijedloga možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Concept projektnih prijedloga.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

  • Light Concept ocjenjuju geografski relevantne razvojne agencije („Korisnici“): agencije procjenjuju administrativnu provjeru i prihvatljivost.
  • Razvojne agencije (“Korisnici”) odbacuju ili prihvaćaju projektnu prijavu-Light Concept i šalju na daljnju evaluaciju. Ne postoji mogućnost dostavljanja naknadne dokumentacije.
  • Nakon administrativne provjere, ocjenjivači ocjenjuju Light Concept prijavu na temelju evaluacijskog okvira.
  • Nakon sadržajne evaluacije, unutar 60 dana nakon roka za prijavu Light Concepta, održat će se sjednica Izborne komisije.
  • Na temelju odluke Izborne komisije izabrani Light Concepts će se predložiti za daljnji razvoj (u ovoj fazi financijska sredstva se ne dodjeljuju).

Drugi selekcijski korak (Light Project Proposals)

U slučaju pozitivne evaluacije u prvom selekcijskom koraku, u drugom selekcijskom koraku će se evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals), koje će se pripremiti u suradnji s vanjskim stručnjacima (External Project Support Facility – EPSF).

Stručnjaci EPSF- a će zajedno s tvrtkama prijaviteljima raditi na daljnjem razvoju Light Project Proposal-a na osnovu prethodno prijavljene i odobrene Light Concept prijave.

Prijave će se zaprimati do datuma određenog u tekstu Natječaja za prijavu Light Project Proposals, također kroz B Light web platformu.

Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji uz besplatnu pomoć vanjskih stručnjaka (EPSF).

Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) MS Excel formatu b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji certifikacijske tablice i c) popratne dokumentacije. Predložak za prijavu Light Project Proposal-a možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Project Proposala.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

  • Light Project Proposal ocjenjuju geografski relevantne razvojne agencije („Korisnici“): procjenjuju administrativnu provjeru i prihvatljivost.
  • Razvojne agencije („Korisnici“) odbacuju ili prihvaćaju projektnu prijavu Light Project Proposala i šalju na daljnju evaluaciju. U slučaju nekompletne prijave, postoji mogućnost dostavljanja naknadne dokumentacije u zadanom roku te također dostavu pojašnjenja u svezi sa sadržajem projektne prijave.
  • Nakon administrativne provjere, ocjenjivači ocjenjuju Light Project Proposal prijavu na temelju evaluacijskog okvira.
  • Nakon sadržajne evaluacije, unutar 60 dana nakon roka za prijavu Light Project Proposal, održat će se sjednica Izborne komisije.
  • Na temelju odluke Izborne komisije izabrani Light Project Proposal će se predložiti za financiranje, te slijedi potpisivanje Ugovora.