Tko se može prijaviti?

Light korisnici – suradnički MSP-i

Light korisnici su MSP korisnici odabrani tijekom dvo-selekcijske procedure i korisnici su sredstava projekta.

Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

U Hrvatskoj se MSP-ovi definiraju prema drugom članku Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva – NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Prema navedenim propisima mikro, mala i srednja poduzeća mogu biti korisnici sredstava Light projekta.

Light korisnici koji surađuju unutar jednog Light projekta moraju biti autonomni poduzetnici, kako je i predviđeno u članku 3. priloga 1. Uredbe Komisije 651/2014/EU. Partneri ili povezana poduzeća ne mogu biti odobreni korisnici u sklopu istog Light projekta.

Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom (NUTS III razina):

Mađarska:

 • Zala županija (HU223);
 • Somogy županija (HU232);
 • Baranya županija (HU231).

Hrvatska:

 • Međimurska županija (HR 046);
 • Koprivničko-križevačka županija (HR 045);
 • Virovitičko-podravska županija (HR 048);
 • Osječko-baranjska županija (HR 04B);
 • Varaždinska županija (HR 044);
 • Bjelovarsko-bilogorska županija (HR 047);
 • Požesko-slavonska županija (HR 049);
 • Vukovarsko-srijemska županija (HR 04C).

Aktivnosti Light programa trebaju biti provođene u prihvatljivim zemljopisnim područjima navedenima iznad.

Za slučaj da sjedište Light korisnika nije registrirano u prihvatljivom programskom području kao što je navedeno, nego samo podružnica tvrtke, takva podružnica mora biti osnovana najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Light Concept projektnog prijedloga (uvid u dokumente o registraciji).

Uvjeti partnerstva

Za jedan Light projekt potrebna su minimalno dva Light korisnika, a maksimalni broj Light korisnika na jednom Light projektu je 4.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice.

Poput ostalih projekata prekogranične suradnje, partnerstvo unutar svakog Light projekta treba biti podjeljeno s učinkovitom raspodijelom zadataka i odgovornosti među korisnicima. U cilju operabilnog i učinkovitog partnerstva, traže se korisnici sa sličnim potrebama i ciljevima, dok se specifična znanja i ekspertize moraju osigurati tijekom projekta.

Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Prema Ansoff matrici mogu se definirati slijedeće razine jačanja poslovne suradnje na Light projektu (od najmanjeg prema najvećem):

TRŽIŠNA PENETRACIJA:
Plasman postojećih proizvoda, tehnologije ili usluga Light korisnika na postojećem tržištu, bez ulaska u međusobno ili treće tržište. Provedba isključivo promotivnih aktivnosti koji mogu rezultirati boljim znanjem o proizvodu, tehnologiji ili usluzi na postojećem tržištu. NEPRIHVATLJIVO za financiranje iz B Light Grant Sheme.

RAZVOJ TRŽIŠTA:
Pronalazak novog tržišta za postojeći proizvod: razvijeni proizvod, tehnologija ili usluga plasirat će se na novo tržište (na tržištu zemlje-partnera ili nekom trećem tržištu), što može biti moguće kroz ovu suradnju. Za navedeni slučaj Light korisnik je vlasnik proizvoda, dok drugi korisnik omogućuje plasman na novo tržište (na vlastitom ili trećem tržištu). –PRIHVATLJIVO POD UVJETOM da ulaskom na novo tržište se paralelno ne smanjuje prisutnost proizvoda na postojećem Light korisnikovom tržištu već postiže povećanje u ukupnoj prodaji.

RAZVOJ PROIZVODA:
Uvođenje novog proizvoda na postojeće tržište: novi proizvod, tehnologija ili usluga razvit će se na postojećem tržištu jednog od korisnika. Za navedeni slučaj oba Light korisnika razvijaju proizvod koji će biti plasiran na tržište. Za navedenu vrstu suradnje, know-how proizvod predstavlja dodanu vrijednost u suradnji. PRIHVATLJIVO za financiranje iz B Light Grant Sheme.

DIVERZIFIKACIJA:
Razvoj novog proizvoda na novom tržištu: i proizvod (tehnologija ili usluga) i tržište su novi. Ovo predstavlja naprednu razinu suradnje koja uključuje nekoliko mogućnosti primjene: jedan (ili više) Light korisnika je uključen u razvoj proizvoda, dok ostali Light korisnici omogućuju plasman na novo tržište koje može biti tržište zemlje-partnera ili neko treće tržište. U navedenom slučaju možda će biti nužno uključenje više od dva korisnika na pojedinom Light projektu. NAJPRIHVATLJIVIJI oblik suradnje za financiranje iz B Light Grant Scheme.