Podrška Uredima za transfer tehnologije (UTT program)

Istraživačke aktivnosti na javnim visokoškolskim ustanovama i u javnim istraživačkim organizacijama generiraju znanja i tehnologije koji mogu voditi otvaranju visoko kvalitetnih radnih mjesta, uspješnih tvrtki te proizvodnji robe i usluga bolje kvalitete. Transfer tehnologije s visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija u gospodarstvo i širu zajednicu ima važnu ulogu za gospodarstvo i društvo u cjelini te ga treba poticati na odgovarajući način.

Pojam “transfer tehnologije” implicira dinamičan, višefazni i kompleksan proces koji uključuje transfer vještina, znanja, tehnologija, metoda, proizvoda i uređaja između institucija i subjekata gospodarstva ili između dvije institucije kako bi se osiguralo da znanstveni i tehnologijski razvoj i njegova postignuća budu dostupna širem krugu korisnika za daljnji razvoj i/ili korištenje u obliku novog proizvoda, procesa, primjene, materijala ili usluge, u smislu komercijalnih aktivnosti, ali i opće društvene koristi.

Potporu istraživačima na javnim visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama vezano uz transfer tehnologije obično pružaju uredi za transfer tehnologije (UTT) koji nadgledaju i/ili upravljaju čitavim nizom kompleksnih koraka u tom procesu.  Ovo uključuje elemente poput usluga i aktivnosti vezanih uz zaštitu intelektualnog vlasništva, usluge vezane uz studije tržišta i ocjene tehnologije, pregovaranje, licenciranje, financijske i poslovne aktivnosti te pravne aspekte transfera tehnologije. U osnovi, uloga UTT-a jest pružiti nužno vodstvo i podršku istraživačima i istraživačkim ustanovama kako bi se osigurao uspješan transfer akademskog znanja i rezultata u nove proizvode i usluge.

Cilj Programa

Cilj Programa je ojačati ulogu ureda za transfer tehnologije (UTT) na sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Hrvatskoj kao središnjih mjesta za poticanje i provedbu aktivnosti transfera tehnologije. Iako se Programom primarno smjera potaknuti komercijalizaciju rezultata istraživanja, očekuje se da će među njegovim rezultatima biti i izgradnja kapaciteta UTT-a, ostvarena kroz tzv. “learning by doing” model („učenje kroz praktičan rad“). Specifičan cilj Programa podrške uredima za transfer tehnologije je potaknuti komercijalizaciju postojeće zalihe projekata UTT-a na sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Hrvatskoj.

Aktivnosti koje će se financirati iz Programa

Programom je predviđena dodjela bespovratnih sredstava za provedbu projekata transfera tehnologije uredima za transfer tehnologije na javnim sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Republici Hrvatskoj.

Kroz Program će se financirati aktivnosti specifično vezane uz transfer tehnologije kao što su zaštita intelektualnog vlasništva, izrada analize tržišta, razvoj poslovnog plana, izrada strategije intelektualnog vlasništva, troškovi licenciranja, ugovaranje, pravna pitanja, troškovi otvaranja spin-off/spin-out/start-up tvrtki, certificiranje proizvoda, proizvodnja nulte serije proizvoda, dizajn proizvoda i izgradnja brenda.
Osnovni troškovi „hladnog pogona“ UTT-a kao što su troškovi najma prostora, plaće zaposlenika i aktivnosti koje eksplicitno spadaju u izgradnju kapaciteta (npr. treninzi, seminari itd.) ne mogu se financirati iz Programa.

Financijska alokacija i predviđeno trajanje projekata

Za provedbu Programa osiguran je ukupan iznos od 11 milijuna kuna iz proračuna Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) koji se financira zajmom Svjetske banke.

Program financira 100% prihvatljivih troškova projekta.

Iznos financiranja može biti između 77.000 i 579.000 kuna po projektu.

Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 18 mjeseci.