Natječaj za program Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-3.

HODOGRAM AKTIVNOSTI 2022.: DATUMI
Rok za slanje pretprijave (nije obavezna) 03. veljače 2022.
do 23:59:00 sati
Ocjena pretprijave 11. veljače 2022.*
Dostava prijedloga stručnjaka od strane prijavitelja do 18. veljače 2022.*
Podnošenje pune prijave Eurostars - online 24. ožujak 2022.
14:00:00 CET
Slanje nacionalne dokumentacije HAMAG-BICRO-u 31. ožujak 2022.
Plaćanje stručnjaka travanj 2022.
Rezultati evaluacije lipanj 2022.
Slanje poslovnog plana HAMAG-BICRO-u za pozitivno ocijenjene prijave 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a

* Navedeni datumi su okvirni i informativni, HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene istih.

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-1 

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.

Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Pretprijava

HAMAG-BICRO ovim putem poziva tvrtke da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“. Vaučeri u iznosu od 10.000 kuna dodjeljivati će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata. Program dodjele Vaučera potražite ovdje.

Dostava pretprijave nije obavezna, no na ovaj način tvrtke imaju sljedeće mogućnosti:
• dobiti Vaučer u iznosu od 10.000 kuna za usluge stručnjaka te
• provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa.

Pretprijave se podnose ONLINE putem obrasca: OVDJE

Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. U obzir će se uzeti samo prva zaprimljena pretprijava istog korisnika.

Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).


MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).