Natječaj za program Eurostars 3 - European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars (Call 6)

eurostars-logo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-3 - European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars.

HODOGRAM AKTIVNOSTI 2024.: DATUMI
Podnošenje pune prijave Eurostars - online 14. ožujka 2024.
14:00:00 CET
Slanje nacionalne dokumentacije HAMAG-BICRO-u 21. ožujka 2024.
Rezultati evaluacije sredina lipnja 2024.
Slanje poslovnog plana HAMAG-BICRO-u za pozitivno ocijenjene prijave 20 kalendarskih dana od primitka obavijesti HAMAG-BICRO-a

* Navedeni datumi su okvirni i informativni, HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjene istih. Primite na znanje da su Grčka, Izrael i Italija - regija Lacij (Rim) potvrdile da nisu predvidjele javno financiranje za organizacije iz svojih zemalja koje se prijavljuju na ovaj poziv Eurostars-3. Organizacije iz navedenih zemalja su dobrodošle da se prijave, ali će morati u potpunosti same financirati svoj dio projekta.

O programu

Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira Europska unija kroz Obzor Europa.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-6

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.

Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

  • Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) – https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-6 (do 14.3.2024.)
  • Dostaviti nacionalnu dokumentaciju za hrvatske partnere HAMAG-BICRO-u (do 21.3.2024.) prema Priručniku za program Eurostars 

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).


MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Sredstva iz programa Eurostars dodjeljuju se na temelju Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a od 08. prosinca 2020. (Klasa: 402-10/18-01/01, Urbroj: 567-10-20-7) koji se poziva na članak 25. Potpore za projekte istraživanja i razvoja Uredbe Komisije (EU) 651/2014 od 17. lipnja 2014., Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017., Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020., Uredbe Komisije (EU) 2021/452 od 15. ožujka 2021., Uredbe Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021., Ispravka, OJ L 026, 31.1.2018., str. 53 (2017/1084) te temeljem Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti od 27. srpnja 2016. ( Klasa: 030-02/16-01/12, Urbroj. 567-10-16-2)

Co-fund-logo-and-European-Partnership-wording