O programu

logo-min

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. - 2027

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. - 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku.

Program će podržati projekte suradnje sa 106.987.000,00 eura koji su dostupni iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i fonda IPA III.

Misija Programa, osim jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja, je poticanje i podrška prekogranične suradnje kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove. Ti izazovi između ostalog uključuju procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugoročne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19.

Program će pomoći u rješavanju glavnih regionalnih neravnoteža i pridonijeti smanjenju razlika u razvoju uključenih regija te će povećati kapacitet programskog područja za oporavak od gospodarske krize.

Strateški cilj Programa je poticanje pametnog, zelenog i uključivog razvoja prekogranične regije kroz provedbu zajedničkih projekata koji će biti podržani u okviru tri odabrana cilja EU politike: Pametnija Europa, Zelenija Europa i Socijalnija Europa.

Upravljačke strukture Programa

Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, Sektor za upravljanje programima Interreg suradnje smješten u Upravi za europsku teritorijalnu suradnju.

Zajedničko tajništvo programa je smješteno u Sektoru za upravljanje Interreg programima suradnje u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske.

Nacionalna tijela koja koordiniraju provedbu programa zemalja sudionica su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u Hrvatskoj, Direkcija za europske integracije u Bosni i Hercegovini te Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore.

Program podržava četiri (4) ključna prioriteta:

Prioritetna os 1 – Pametne investicije u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

Prioritetna os 2 – Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

Prioritetna os 3 – Dostupne i otporne zdravstvene usluge

Prioritetna os 4 – Održivi i uključivi turizam i kultura

INTERREG-icons-2020-A1

- Prioritetne osi 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo;
- Specifični cilj 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-a i otvaranje radnih mjesta MSP-a, uključujući produktivna ulaganja

Akcije ovog specifičnog cilja provodit će se kao izravna potpora mikro i malim poduzećima iz sve tri zemlje sudionice putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koja upravlja projektom Fonda za projekte male vrijednosti (Small Project Fund (SPF) – EmBRACE kao korisnik fonda projekata malih vrijednosti (Small Project Fund Beneficiary (SPFB)).

Za više detalja posjetite web stranicu Programa.