ESI fondovi 2014. – 2020.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Nikad dosad naša zemlja nije imala toliko sredstava za ulaganje u rast i razvoj.

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, a 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (usvojen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (usvojen 17. prosinca 2014.), temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava, usvojeni su među prvom trećinom operativnih programa država članica Europske unije.

ULOGA HAMAG-BICRO-a

Temeljem Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (Narodne novine br. 107/14 i 23/15), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a1, 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta.

EU-amblem_1
Europski-strukturni-i-investicijski-fondovi_CMYK
OP-konkurentnost-i-kohezija_CMYK