Prijava i odabir projektnih prijedloga

970x250

Prijava i odabir projektnih prijedloga

SPF korisnik (Small Project Fund Beneficiary) HAMAG-BICRO raspisuje Otvoreni poziv (Open Call) za zaprimanje projektnih Prijava Small Projecta Krajnjih korisnika (Small Project Application).

Small Project Prijavu zajednički pripremaju tvrtke prijavitelji – Krajnji korisnici (Final Recipients).

Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu za Small Project predaje jedan od Krajnjih korisnika putem web platforme čija će poveznica biti naknadno objavljena.

Dokumentacija koja se prilaže za prijavu:

a)      prijava u MS Word formatu
b)      potpisana i skenirana PDF verzija Izjave i potvrde o partnerstvu
c)      projektni proračun u MS Excel formatu i
d)      ostala propisana popratna dokumentacija.

Trajanje projekta

Trajanje pojedinog Small Projecta može biti između 6 i 12 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta ne smije započeti prije datuma zaprimanja Small Project Prijave od strane SPF korisnika (HAMAG-BICRO-a).

 

Rokovi i detalji o zaprimanju prijava biti će  navedeni u Pozivu za dostavu Small Project Prijava.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

 

Zaprimljene Small Project Prijave ocjenjuju relevantni evaluatori koji procjenjuju administrativnu provjeru i prihvatljivost.

Evaluatori odbacuju ili prihvaćaju projektnu prijavu Small Project Proposal i šalju na daljnju evaluaciju. U slučaju nekompletne prijave, postoji mogućnost dostavljanja naknadne dokumentacije u zadanom roku te također, dostavu pojašnjenja u slučaju nejasnoća u sadržaju Small Project Prijave.

 

Nakon administrativne provjere, relevantni evaluatori ocjenjuju Small Project Prijavu na temelju evaluacijskog okvira.

 

Nakon sadržajne evaluacije, održat će se sjednica Povjerenstva za odabir (Selection Committee).

Na temelju odluke Povjerenstva za odabir, predložit će se financiranje izabranih Small Projecta, nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora.