Natječaj za program EUREKA u 2019.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u 2019. godini iz programa EUREKA

VAŽNO: 20. kolovoza 2019. OBJAVLJENA IZMJENA POZIVA

OBAVIJEST – produžen rok za dostavu projektnih prijava

Otvaranje natječaja 11.03.2019.
1. Rok za dostavu punih projektnih prijava 06.05.2019.
2. Rok za dostavu punih projektnih prijava 16.09.2019.
Okviran datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu 31.05.2019./31.10.2019.
Okvirni datum ugovaranja srpanj 2019. / studeni 2019.*

* Ovisi o ocjeni projekta drugih zemalja sudionica

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

O programu

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata osnovana 1985. godine Hannoverskom deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Europske zajednice.

 Od 23. lipnja 2000. Republika Hrvatska punopravna je članica EUREKA-e.

EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke međunarodne projekte, u cilju jačanja europske konkurentnosti. Očekivani rezultati projekta su novi proizvodi, usluge ili procesi koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Članice inicijative su zemlje koje su odlučile dati podršku međunarodnim projektima iz nacionalnih proračuna. Danas EUREKA okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 41 punopravne zemlje članice inicijative (te Europske komisije koja ima status punopravne članice), 2 zemlje sa statusom Nacionalnih informacijskih točaka te 3 pridružene članice (Južna Koreja, Kanada i Južnoafrička Reupblika).

Sjedište i organizacijska struktura

Grupa visokih predstavnika (High Level Group): Svaka zemlja članica EUREKA-e imenuje po jednog predstavnika za ovu grupu (sastaje se 4 puta godišnje). Ona odlučuje o upravljanju programa i priprema rasprave o istraživačkoj politici za Ministarsku konferenciju. Visoke predstavnike imenuje ministarstvo nadležno za EUREKA-u.

Nacionalni koordinatori projekata (National Project Coordinator): Koordiniraju administrativne i promotivne aktivnosti EUREKA programa u zemljama članicama. Zaduženi su za kontakte sa sudionicima i potencijalnim partnerima u projektima u pojedinoj zemlji članici, pomažu u osmišljanju i razradi projektne ideje, daju informacije o mogućnostima financiranja. NPC grupa se sastaje četiri puta godišnje. Na sastancima se raspravljaju operativne aktivnosti vođenja aktivnosti i pripremaju prijedlozi odluka koje treba raspraviti Grupa visokih predstavnika.

Tajništvo EUREKA: Središnja potporna jedinica (Bruxelles) koja upravlja EUREKA bazama podataka te je odgovorna za marketing, komunikacije i umrežavanje razvojnih aktivnosti.

Svake godine u vremenskom periodu lipanj/srpanj predsjedavanje inicijative preuzima druga zemlja članica koja je odgovorna za organizaciju sastanaka te strateško usmjeravanje inicijative.

Ciljevi

Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Programa EUREKA pruža potporu visokokvalitetnim, tržišno usmjerenim projektima istraživanja i razvoja kako bi stvorila temelje za međunarodni tržišni plasman i osnažila europsku tehnološku konkurentnost.

Osnovno pravilo EUREKA-e je pristup “od dna prema vrhu”. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Načela programa EUREKA su fleksibilne, brze i jednostavne procedure te otvorenost za sva tehnološka područja.

EUREKA također djeluje kao forum za dijalog između vlada uključenih zemalja za osmišljavanje strategije razvoja europskog inovacijskog sustava.

Vrste projekata

1. EUREKA mrežni projekti

Okosnica EUREKA programa. Na taj način potiču se mala, srednja i velika poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da samostalno ili u suradnji s razvojno-istraživačkim institucijama ulažu u razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga putem internacionalne suradnje u područjima koja su bitna za njihovo poslovanje.

2. Eurostars:

Program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Natjecatelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

3. EUREKA klasteri (Clusters):

Strateški definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika kojima je cilj razvoj te komercijalizacija generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Neki od zastupljenih sektora su: ICT, energetika, biotehnologija i druge propulzivne grane industrije. Hrvatska u 2019. godini neće financirati klaster projekte.

Pregled svih klastera dostupan je na EUREKA mrežnim stranicama

Natjecatelji i partneri

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja:

  • imaju manje od 250 zaposlenih
  • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
  • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
  • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

 Znanstveno-istraživačke institucije su:

1. Javne visokoškolske ustanove
2. Javni istraživački instituti

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

Slijedom navedenog, prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA. 

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org

Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner. 

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.