Grant shema B LIGHT

Opis projekta

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je shema dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska.

Ciljevi projekta

  • Omogućiti razvoj MSP-a kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, razvoja tehnologije i usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta i planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
  • Potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
  • Ostvariti poslovne ugovorne odnose s trećom stranom;
  • Povećati konkurentnost MSP-a;
  • Povećati prodajne vrijednosti MSP-a;
  • Povećati bruto dodanu vrijednost (BDV) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru na području provedbe programa.

Sufinanciranje projekata

B Light je program bespovratnih potpora.

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Svaki Light korisnik bi trebao doprinijeti minimalno s 25% od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije Light projekta.

Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu, zajam) s iznimkom potpora zatraženih od Europske Unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

 

Ukupni prihvatljivi trošak

(100%)

Najviša subvencija EFRR-a (75%)
Najniži iznos po Light korisniku 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos po Light korisniku 160.000 EUR 120.000 EUR

Ukupni trošak zajedničkih aktivnosti pojedinog Light korisnika može prijeći 160.000 EUR-a, ali sve iznad navedenog iznosa nije prihvatljiv trošak te ga pokrivaju sami Light korisnici.

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.