TEHCRO

Program za razvoj tehnološke infrastrukture (TEHCRO)

Trajanje programa
2008. - danas

Opis programa

Glavni cilj Programa za razvoj tehnološke infrastrukture (TEHCRO) je povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija. Te institucije svojim djelovanjem stvaraju povoljno okruženje za transfer tehnologije i povećavaju mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća, naročito onih koji nastaju kao tzv. «start-up» ili «spin-off» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

U sklopu programa TEHCRO razlikuju se četiri programske linije:

 • tehnologijski inkubatori,
 • tehnologijsko-poslovni centri,
 • centri kompetencije i
 • razvojno-istraživački centri.

Ciljevi programa su:

 • učinkovitija komercijalizacija istraživačkih rezultata,
 • bolja iskoristivost intelektualnog kapitala na sveučilištima i unutar znanstvenih institucija,
 • rast i razvoj na znanju utemeljenih poduzeća,
 • prijenos znanja i tehnoloških rješenja sa sveučilišta i drugih znanstvenih organizacija u gospodarstvo i između gospodarskih subjekata i
 • poboljšanje kvalitete i podizanje konkurentnosti poduzeća, kao i vjerojatnost njihovog uspjeha na tržištu.
tehcro_hr

Tehnološkim centrima koji su prijašnjih godina bili potpomognuti sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa omogućen je prijelazni period financiranja kako bi im se pružila mogućnost usklađivanja s kriterijima novog programa. Postojeći tehnološki centri primili su potporu iz programa TEHCRO prema uvjetima ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (za „hladni pogon"), u trajanju 21 mjeseci. Prijelazni period financiranja istekao je u rujnu 2008 godine.

Korisnik potpore iz prijelaznog perioda Iznos potpore
Centar za transfer tehnologije d.o.o. 840.000,00 HRK
Razvojno-istraživački centar za marikulturu d.o.o.* 720.000,00 HRK
Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. 1.699.997,00 HRK
Tehnološki centar Split d.o.o. 630.000,00 HRK
Tehnološko inovacijski centar Rijeka d.o.o. 840.000,00 HRK

* Razvojno-istraživački centar za marikulturu d.o.o. za sada je jedini centar koji je uspješno nastavio Projekt u okviru programa TEHCRO, transformacijom u Tehnološko i poslovno-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC d.o.o. Prijelazni period trajao je 18 mjeseci.

Financirani projekti

Korisnik potpore: Tehnološki park Varaždin d.o.o.
  Zagrebačka 24, 42000 Varaždin
  Mr. sc. Andrija Petrović, direktor
  www.tp-vz.hr

 

Tehnološki park Varaždin djeluje od 2003. godine. Kao samostalni pravni subjekt registriran je u veljači 2007 g. pri Trgovačkom sudu u Varaždinu. U vlasništvu je varaždinskog Veleučilišta, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Grada Varaždina. Svrha Projekta je razviti moderni tehnološki park i inkubacijski centar za područje informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koji sustavno pomaže rast i razvoj novih inovativnih tehnoloških poduzeća (tzv. 'start-up') te omogućuje transfer znanja između visokih učilišta i gospodarstva kao i B2B. Dugoročni ciljevi Projekta su doprinijeti gospodarskom razvoju regije kroz stvaranje novih inovativnih poduzetničkih subjekata, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih tehnologija, primjene znanja te znanstvenih rješenja u gospodarskoj praksi te porast kvalitete obrazovanja na učilištima iz neposrednog okruženja. Tehnološki park razvija poslovne usluge primjerene različitim stupnjevima razvoja inovativnih tehnoloških poduzeća. U svakoj fazi razvoja provode se aktivnosti kojima se sustavno pristupa razvoju i komercijalizaciji tehnologije prema potrebama klijenata, pa su u ponudi pred-inkubacijske, inkubacijske i post-inkubacijske usluge za Poduzeća - Stanare tehnoparka, kao i komercijalne poslovne usluge namijenjene širem tržištu. Tehnološki park ima tematsko usmjerenje na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT).

 

Datum ugovora: 27.11.2007.
Ugovorena sredstva: 5.824.229,85 HRK
Duljina trajanja projekta: 5 godina
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Tehnologijsko-poslovni centar
Regija: Sjeverozapadna Hrvatska
Sektor djelatnosti: ICT
Korisnik potpore: Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC d.o.o.
  Bistrina bb, 20230 Ston
  Dr. sc. Jura Jug-Dujaković, direktor

 

Sveučilište u Dubrovniku osnovalo je Tehnološko i poslovno-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC d.o.o. s ciljem pružanja podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području marikulture. MARIBIC će svoju poslovnu strategiju usmjeravati kako na ostvarenje vlastitih ciljeva tako i na razvoj marikulturne industrije i poticanje društvene koristi i to na način da će omogućiti višerazinsku podršku lokalnoj industriji za brži i lakši ulazak u okruženje EU te postati žarište međunarodne tehnologije i izobrazbe. Prodajom proizvoda i usluga na tržištu postići će ekonomsku samoodrživost. Svoje aktivnosti MARIBIC će usmjerit na pružanje usluga i podrške poslovnog inkubatora, rukovođenja farmom, programe edukacije i istraživanje te na vlastitu proizvodnju.

Proizvodi i usluge

 • Razvijanje novih tehnologija i procesa uzgoja morskih riba i školjkaša te razvoj standarda proizvodnje primjenjujući ISO, HACCP i ekološku proizvodnju
 • Istraživanje mogućnosti uzgoja novih vrsta u svrhu razvoja novih tržišta i njima primjerenoj pripremi proizvoda
 • Podrška uzgajivačima u izradi potrebnih programa i studija
 • Ciljana edukacija za obuku uzgajivača za usvajanje novih standarda i tehnologija u marikulturi te tečajevi i radionice
 • Iznajmljivanje uzgojnih i proizvodnih kapaciteta
 • Komercijalni uzgoj i prodaja morskih riba i školjkaša u cilju razvijanja hrvatskih brendova za ribu i školjke (npr. malostonska kamenica)

Projekcija poslovanja MARIBIC-a obuhvaća planove poslovanja šest zasebnih jedinica od kojih 5 čine ukupnu planiranu proizvodnju centra, a dodatna šesta jedinica predviđena je za edukaciju. U sklopu centra bit će također moguće unajmiti uzgojne odnosno proizvodne kapacitete za uzgoj morskih riba i školjaka, a cilj je omogućiti komercijalni uzgoj i prodaju morskih riba i školjkaša odnosno doprinijeti razvoju hrvatskih brendova za ribu i školjke.

Predviđena infrastruktura

 • Mrjestilište za ribe i kavezi za uzgoj mlađi
 • Uzgajalište kamenica
 • Kaveze za uzgoj ribe
 • Long line sustavi za kamenice
 • Pogon za pročišćavanje mekušaca i otpremni centar
 • Modul za obučavanje

 

Datum ugovora 13.06.2008.
Ugovorena sredstva: 18.169.626,00 HRK
Duljina trajanja projekta: 3,5 godine
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Razvojno-istraživački centar
Regija: Jadranska Hrvatska
Sektor djelatnosti: Prehrambena tehnologija

 

Korisnik potpore: Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.
  Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka
  Boris Golob, direktor
  www.uniri.hr/step-ri

 

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci osnovan je u kolovozu 2008. godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću Sveučilišta u Rijeci. Svrha osnivanja znanstveno-tehnologijskog parka (STeP) jest želja i namjera riječkog Sveučilišta i partnera da se kroz sinergiju znanstvenih, tehnologijskih i poduzetničkih potencijala Sveučilišta i regije potiču razvoj znanosti i poduzetništva te stvore nova znanja i vrijednosti koja će doprinijeti bržem razvoju regije i zemlje. Glavni ciljevi STeP-a su zaštita intelektualnog vlasništva i transfer tehnologije između Sveučilišta i gospodarskog sektora na način da se formiraju i inkubiraju nove kompanije, licencira nova tehnologija u postojeće regionalne, nacionalne i međunarodne tvrtke, te ostvari kontakt putem mreža i networking-a s partnerima na nacionalnoj i internacionalnoj razini koji će omogućiti malim i srednjim kompanijama pristup sveučilišnim istraživanjima i high-tech laboratorijima.

STeP svojim klijetima pruža usluge strukturirane oko tri programa:

Program zaštite i transfera intelektualnog vlasništva (IV)

Otkrivanje IV, valuacija IV, izrada metodologije eksploatacije IV, zaštita IV, promidžbena metodologija za IV, metodologija licenciranja, spin-off metodologija i dr.

Program inkubacije

Pred-inkubacijske aktivnosti uključuju potražnju za kandidatima; pred-inkubacijski kit; pred-inkubacijski kurs; natjecanje u poslovnim planovima; pred-inkubacijski forum; pred-inkubacijski mentoring i konzultacije prema zahtjevu; Inkubacijske aktivnosti uključuju proces prihvata, osnovnu brigu o infrastrukturi, mogućnost korištenja infrastrukture Sveučilišta u Rijeci, zajedničke usluge, profesionalne (stručne) usluge, periodično vrednovanje i priprema sporazuma i ugovora, poslovno planiranje, formiranje kompanije, razvoj poslovnih vještina, računovodstvene, pravne i ostale usluge, istraživanje tržišta, promidžba i prodaja, podrška za izvoz, ICT i e-business podrška, financijsko savjetovanje, informacijski centar i prateće usluge, konzultacija o zaštiti IV, procjena tehnologije i komercijalnog potencijala, posredovanje u licenciranju, financijsko posredovanje, prikupljanje kapitala, pristup posebnoj opremi i laboratorijima, networking, mentoring, savjetovanje za razvoj novih proizvoda, obučavanje u rukovođenju, projektni menadžment, racionalizacija proizvodnje i fleksibilna organizacija i dr.

Program licenciranja

Potraga za uzvodnim/nizvodnim partnerima, procjena tehnologije, definicija strategije licenciranja, eksploatacija licence i dr.

 

Datum ugovora: 08.08.2008.
Ugovorena sredstva: 13.586.395 HRK
Duljina trajanja projekta: 5 godina
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Inkubator
Regija: Jadranska Hrvatska
Sektor djelatnosti: Ostalo

 

Korisnik potpore: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
  Kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška
  Mr. sc. Ivan Sertć, direktor
  www.ipng.hr

 

Potpomognut sredstvima programa TEHCRO Industrijski park Nova Gradiška d.o.o provodi projekt Poslovno-inovacijskog potpornog centra Nova Gradiška. Projekt je započet u sklopu CARDS 2004 a realizira se sa svrhom doprinosa održivom razvoju i unaprijeđenoj konkurentnosti poslovnoga sektora u regiji na način da stvori poslovno okruženje i mreža koja će pogodovati razvoju inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju i tehnologiji i razvoju ljudskoga kapitala.

Poslovno-inovacijski potporni centar Nova Gradiška smješten je u novoizgrađenim prostorima te inovativnim poduzetnicima nudi oko 600m2 poslovnog prostora i 1500m2proizvodnog prostora te mogućnost korištenja moderne opreme i CNC strojeva za obradu metala. Aktivnosti centra obuhvatit će razvoj trening i obrazovnog centra za poduzetništvo i CNC tehnologiju, inženjering i tehnološke usluge za inovativna tehnološka poduzeća u sklopu inkubacijskog programa, te poslovne i marketinške usluge prema potrebama klijenata.

Projekt je usmjeren na ključna razvojna pitanja Brodsko posavske županije poput niske razine konkurentnosti poslovnog sektora, niske razine razvojnih potencijala i nedovoljno novih ulaganja, mali broj inovativnih poduzetnika, te neodgovarajuća znanja i vještine radne snage, a provodi se u partnerstvu s regionalnim industrijskim partnerima Đuro Đaković Holding d.d. i Tang d.d., akademskim partnerom Strojarskim Fakultetom iz Slavonskog Broda te internacionalnim partnerom AREA Science Park Trieste (Italija).

 

Datum ugovora: 04.02.2009.
Ugovorena sredstva: 5.262.655,00 HRK
Duljina trajanja projekta: 5 godina
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Tehnologijsko-poslovni centar
Regija: Središnja i istočna Hrvatska
Sektor djelatnosti: Ostalo

 

Korisnik potpore: Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.
  Ulica Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
  Mr.sc. Matija Derk, direktor
  www.redea.hr

 

Potpomognuto sredstvima programa TEHCRO Regionalna-razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. provodi projekt razvoja Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TIC).
Projekt ima za ciljeve poticati tehnološki razvitak regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture i stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka, stvoriti uvjete za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća te poticati njihovo pokretanje i razvoj u TIC-u i regiji, stvoriti uvjete za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija te jačati regionalna i međunarodna partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i podrške malim i srednjim poduzećima i rastućem akademskom sektoru u Međimurju i čitavoj regiji sjeverozapadne Hrvatske.

TIC Međimurje će biti smješten u Centru znanja, na području bivše vojarne u Čakovcu. Ciljni tehnološki sektori TIC-a su računalni odnosno ICT sektor, metaloprerađivačka industrija i graditeljstvo. Stanarima Centra biti će na raspolaganju i specijalizirana oprema odnosno laboratoriji, primjerice AAL (Ambient Assisted Living) Laboratorij za razvoj i testiranje IT sustava za korištenje u građevinarstvu te Touch Table, prezentacijski i ulazni uređaj s površinom stola osjetljivom na dodir za potrebe timskog rada pri razvoju i testiranju novih proizvoda.

Regionalni partner u projektu je Međimursko veleučilište u Čakovcu. Inozemni partner na projektu je Zaklada INI – Graphics Net, međunarodna mreža institucija za napredno obrazovanje, usavršavanje, istraživanje i razvoj u računalnoj grafičkoj tehnologiji iz grupacije poznatog Frauenhofer Instituta koja će u prve tri godine projekta izgraditi resurse TIC-a da bi nakon osnivanja TIC-a kao zasebnog trgovačkog društva preuzela ulogu menadžment kompanije.
Projekt bi trebao polučiti dugoročne pozitivne učinke u vidu doprinosa gospodarskom razvoju regije, prvenstveno stvaranjem novih inovativnih tehnoloških poduzeća i otvaranjem novih visoko kvalificiranih radnih mjesta, te razvojem i transferom novih tehnologija i znanja.

 

Datum Ugovora: 10.09.2009.
Ugovorena sredstva: 12.033.411,40 HRK
Duljina trajanja projekta: 5 godina
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Tehnologijsko-poslovni centar
Regija: Sjeverozapadna Hrvatska
Sektor djelatnosti:

Ostalo

Korisnik potpore: TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
  Trg Ljudevita Gaja 6, 31 000 Osijek
  www.tera.hr
Direktor: Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

 

TERA TEHNOPOLIS d.o.o. je osnovan 2002. g. u trojnom vlasništvu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osječko‐baranjske županije i Grada Osijeka. Misija TERA TEHNOPIOLIS-a je razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva koristeći nove i značajno unaprijeđene tehnologije, komercijalizacija javno financiranih istraživanja Osječkog Sveučilišta, podupiranje regionalnog razvitka i zadržavanje poduzetne i kvalificirane radne snage u svojoj regiji.

TERA raspolaže poslovnim prostorom veličine 1,200m2, od kojih 630m2 zauzima poslovni inkubator TERA, u bivšoj vojarni GAJ koja se nalazi u sklopu dijela Sveučilišnog kampusa Osijek. Projektom Tehnopolis Osijek, planirano je znatno proširenje kapaciteta za inkubaciju sveučilišnih „spin-off“ poduzeća.

Cilj TERA TEHCRO projekta je poticanje razvitka inovativnog poduzetništva kroz pružanje usluga za transfer tehnologije, i to kroz nekoliko skupina aktivnosti:

I. Definirani paketi usluga:

 • Program START – UP
 • Program BUSINESS GROWTH

II. Pojedinačne usluge:

 • Zaštita intelektualnog vlasništva (preliminarna ocjena ideje i zastupanje u postupku zaštite)
 • Posredovanje – pretkomercijalna faza
 • Posredovanje – komercijalna faza

III. Ostale usluge:

 • Najam infrastrukture
 • Promocija inovativnih proizvoda kroz projekte BUDI UZOR® (međunarodna izložba inovacija, prototipova, studentskih poslovnih planova i maturalnih radova iz područja poljoprivrede, prehrane i farmaceutike)
 • Naj Naj™ (promidžbeni projekt kojim se promoviraju nagrađeni proizvodi s izložbe BUDI UZOR®)
 • Izrada modela / prototipova (projektiranje i 3D štampanje)
 • Usluge umrežavanja i promidžbe

Sveučilište u Osijeku, čiji znanstvenici i studenti predstavljaju jednu od glavnih skupina TERA-inih klijenata ima 16 sastavnica, 20,000 studenata i 1,000 članova znanstveno nastavnog osoblja. Sveučilište prepoznaje i prihvaća model u kojem transfer tehnologije i komercijalizacija istraživanja predstavljaju „treći“ stup razvitka Sveučilišta, te paralelno razvija nekoliko projekata u cilju unaprjeđenja ove funkcije. Povezivanjem projekata UNI_TECH, TERA TEHCRO i Tehnopolis Osijek dobiva se integrirani plan Sveučilišta za intenziviranje istraživačke funkcije, funkcije prijenosa znanja, suradnja s gospodarstvom i funkcija transfer tehnologije.
Provedbom projekta TERA TEHCRO planiraju se ostvariti sljedeći rezultati:

 • povećana razina tehnološke složenosti i konkurentnosti lokalnog gospodarstva
 • povećan broj akademskih poduzetnika
 • komercijalizacija javno financiranih istraživanja kroz transfer tehnologija sa Sveučilišta
 • povećana inkubacija na tehnologiji baziranih poduzetnika
 • povećanje ukupnog indeksa poduzetničkih aktivnosti i poboljšani omjer poduhvata koji se pokreću kao ʺpoduzetnička prilikaʺ u odnosu na one koji se pokreću iz ʺnuždeʺ
 • veći postotak zaštite intelektualnog vlasništva u regiji

 

Datum ugovora: 01.07.2010.
Ugovorena sredstva: 3.510.607,00
Duljina trajanja projekta: 5 god.
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: Tehnologijski inkubator
Regija: Središnja i istočna (Panonska)
Sektor djelatnosti:

Ostalo

Korisnik potpore: Brodarski institut d.o.o.
  Avenija V. Holjevca 20, 10000 Zagreb
  www.hrbi.hr
Direktor: Prof.dr.sc. Vladimir Koroman

 

Brodarski institut d.o.o. je tehnološki napredna razvojno‐istraživačka tvrtka koja stvara, prenosi i primjenjuje znanja u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga dodane vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu.  Brodarski institut d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, osnovan je 1948. godine te je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. Zapošljava 100‐ak razvojnih  inženjera, financira se isključivo iz komercijalnih ugovora u privatnom i javnom sektoru.

Tematski fokus odobrenog projekta je na optimizaciji tehnologije anaerobne digestije komunalnog otpada (dalje u tekstu: AD) te će realizirati kroz Centar kompetencije za eko tehnologije (u daljnjem tekstu: Centar). Projekt je orijentiran na istraživanje i razvoj te implementaciju procesa AD otpada i biomase, s ciljem rješavanja/smanjenja problema zbrinjavanja otpada (komunalnog otpada, otpadnih voda, stajske gnojnice), pri  čemu kao produkt procesa AD nastaje bioplin, energent koji se ubraja u energente iz obnovljivih izvora energije.

Rezultati istraživanja i razvoja Centra primjenjivat će se kroz projektna rješenja  za centre za gospodarenje otpadom, stočarske farme i postrojenja za obradu otpadnih voda.

Brodarski institut d.o.o. će osigurati ca. 366m2 prostora Centru za smještaj ureda i laboratorija. Pilot postrojenje je zamišljeno transportabilno, te će se moći smještati na lokacijama potencijalnih kupaca. U sklopu BI‐a postoje i drugi laboratoriji (laboratorij za termičku  analizu, laboratorij za obnovljive izvore energije, za akustiku, za optoelektroniku, hidrodinamiku, vibracije itd.) koji  će se koristiti u nekim od faza realizacije projekata. U projektima istraživanja i razvoja potrebni su stručnjaci različitih profila, a Brodarski institut d.o.o. već ima stručnjake potrebne stručne spreme i znanja.

Osnivanjem Centra stvorit će se preduvjeti za zadovoljavanje kriterija koji se postavljaju u EU projektima iz područja zaštite okoliša. U okviru Brodarski institut d.o.o., Centar se treba osposobiti za primjenu postojećih i pronalaženje alternativnih izvedbi procesa AD, s primarnim ciljem što manjeg utjecaja na okoliš, te postizanja što veće učinkovitosti.

To će se ostvariti kroz:

 1. uspostavu laboratorija za istraživanje fizikalno‐kemijskih procesa biološke obrade (posebice AD) otpadnih materijala
 2. akreditaciju laboratorijskih ispitnih metoda prema normi HRN EN ISO/IEC 17025
 3. uspostavu prenosivog pilot postrojenja za nalaženje optimalnog rješenja procesa biološke obrade na lokacija planiranim za primjenu novih tehnoloških rješenja (posebice AD)
 4. trajno usavršavanje osoblja Centra u svrhu uspješnog istraživanja i prenošenja znanja.

Rad Centra će se uglavnom odvijati kroz aktivnosti koje obuhvaćaju:

 • odabir optimalnih izvedbi postojećih tehnologija biološke obrade (AD), obzirom na ulazne karakteristike komunalnog i drugog otpada organskog podrijetla
 • identifikacija i implementacija postojećih i pronalaženje novih alternativnih metoda izvedbe AD predobrađenog komunalnog otpada (nakon mehaničke obrade ili biosušenja), kao što su npr. kontrolirana bioreaktorska odlagališta
 • ispitivanje i pronalaženje tehnoloških rješenja koja uz obradu organskog otpada obuhvaćaju i istovremenu obradu mulja iz pročišćivača komunalnih otpadnih voda
 • stjecanje iskustva i identifikacije svih procesnih varijabli i parametara za moguću primjenu AD na obradu ostalih vrsta organskog otpada (stajska gnojnica s farmi, mulj iz uređaja za pročišćavanje voda, otpadna biomasa i dr.)

 

Datum ugovora: 30.03.2011.
Ugovorena sredstva: 7.088.574,00
Duljina trajanja projekta: 5 god.
Status projekta: U tijeku
TEHCRO kategorija: COMET (Centar kompetencija)
Regija: Sjeverozapadna Hrvatska
Sektor djelatnosti: Energetika

 

TEHCRO CENTAR: Centar kompetencije za obnovljive izvore energije

Korisnik potpore:
Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
Zagrebačka 89, 42000 Varaždin

Direktor:
dr.sc. Kristijan Horvat

Osnovna namjera Centra kompetencije za obnovljive izvore energije, čiji je pokretač i vlasnik Grad Varaždin, je postati vodeći centar za razvoj održivih energetskih tehnologija u Hrvatskoj. Centar ima za cilj potaknuti napredak u industrijskom sektoru, kako u velikim tvrtkama, tako i malim i srednje velikim poduzećima te u tzv. start-up (novoosnovanim) tvrtkama, koji će se dalje stimulirati i njegovati putem istraživačkih programa u Centru te na tehničkim fakultetima. Centar je strukturiran i temeljen na dugoročnoj RTDI suradnji u strateški važnim područjima između akademske zajednice, industrijskog i javnog sektora.

Namjera Centra je premostiti jaz između tehnoloških i gospodarstvenih inovacija kombiniranjem izvrsnosti od strane akademske zajednice s potrebama industrijskog i/ili javnog sektora.

Partneri na projektu su:

•    Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
•    Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
•    Frauenhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE u Friburgu, Njemačka
•    Tehničko sveučilište u Eindhovenu, Nizozemska
•    Veleučilište u Varaždinu
•    Solvis d.o.o.
•    Siemens d.d.
•    Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Aktivnosti Centra su:

•    udruživanje znanja
•    koncentracija infrastrukture
•    stvaranje novih znanja temeljem različitih oblika (pretkomercijalnih i komercijalnih) istraživanja
•    obuka i širenje znanja prema ciljanim interesnim skupinama uz jedinstven, posebno prilagođen pristup

Centar će započeti s vlastitim istraživačkim aktivnostima koje bi trebale utemeljiti put za razvoj novih proizvoda ili poboljšati postojeća rješenja (tehnologije) za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Znanstveno-istraživački projekti Centra pokrivat će cjelokupne procese proizvodnje (npr. električne energije iz prirodnih izvora), poput:
•    određivanje obnovljivih izvora
•    razvoj efikasne tehnologije
•    procjena tehnoloških rizika
•    studije ekonomske održivosti projekata
•    verifikacija i standardi
•    razvoj opreme sustava

Dugoročni plan novoosnovanog Centra, koji je trenutno smješten u prostorijama Tehnološkog parka Varaždin, je izgradnja nove infrastrukture za Centar u Poduzetničkoj zoni Varaždin, sredstvima prikupljenim putem strukturnih fondova Europske Unije.

Datum ugovora: 30.05.2011.
Ugovorena sredstva: 5.376.083,00
Duljina trajanja projekta: 5 god.

Status projekta: U tijeku

TEHCRO kategorija: COMET (Centar kompetencije)
Regija: Sjeverozapadna Hrvatska