RAZUM

RAZUM – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća

Trajanje programa
2005. - danas

Opis programa

Svrha programa RAZUM je osigurati početno financiranje novoosnovanih poduzeća tj. osigurati početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima. Financiraju se inovativni tehnološki projekti s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda te stvaranja drugih uvjeta potrebnih za uspješan prijenos znanja. Podržava se razvoj malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju, a postojećim korisnicima se omogućava jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije te se nastoji osigurati održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika Strukturnih fondova EU.

Ciljevi Programa su:

  • omogućiti pokretanje i razvoj na znanju utemeljenih, tehnološki orijentiranih poduzeća i razvijanje akademskog poduzetništva,
  • tehnologijsko osuvremenjivanje poduzeća i unapređenje proizvodnih, tržišnih i upravljačkih sposobnosti poduzeća,
  • razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj,
  • poticanje međusobne suradnje stručnjaka iz poduzetničke i istraživačko-razvojne sfere,
  • podizanje opće tehnologijske razine gospodarstva odnosno unaprjeđenje postojeće razine stanja tehnike i tehnologije te poticanje stvaranja novih proizvodnih programa / industrijskih grana,
  • postupno izgrađivanje izvozno orijentiranih sektora na znanju utemeljenih mikro, malih i srednjih poduzeća,
  • razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj odnosno na eksterni rast i razvoj (umrežavanjem poduzeća) i
  • rast gospodarstva temeljenog na znanju.
Program Ukupno ugovorenih projekta Ugovorena sredstva HAMAG-BICRO (HRK)
RAZUM 2005.-2013. 24 117.423.760
RAZUM 2015. 7 24.662.693,00

Pretkomercijalni projekti 2015.

Korisnik Naziv projekta Ugovoreni iznos (HRK) Tehnološko područje Županija
1 Morska vidra d.o.o. Razvoj komercijalnog prototipa multifunkcionalne nautičke naprave 1.097.759

 

Strojarstvo, brodogradnja i zrakoplovstvo Zagrebačka
2 Astra International-inžinjering d.o.o. Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP 6.403.590 Energija, okoliš i materijali Grad Zagreb
3 SMART-SENSE d.o.o. Cjeloviti sustav za upravljanje pametnim domovima (2. Faza razvoja ) 4.794.633 ICT Grad Zagreb
4 TEMA d.o.o. Elektromotor u tehnologiji permanentnih magneta namijenjen pogonu azimutalnog nisko profilnog polu uronjivog brodskog porivnika 705.000 Strojarstvo, brodogradnja i zrakoplovstvo Istarska
5 Dental BioScience d.o.o. Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi 2.117.587 Energija, okoliš i materijali Grad Zagreb
6 CS-Computer Systems d.o.o. Chronocaster – Delinearizacija video kanala uživo s naglaskom na marketing 4.597.464 ICT Grad Zagreb
7 INTIS d.o.o. Televend Wallet-plaćanje putem pametnog telefona na samposlužnim automatima 4.946.660 ICT Grad Zagreb
Ukupno ugovoreno (HRK) 24.662.693