Javni poziv za podnošenje projektnih prijava u program EUREKA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini iz programa EUREKA.

Otvaranje natječaja 10.07.2018.
Rok za dostavu punih projektnih prijava 21.09.2018.
Okviran datum za ocjenu projektnih prijava 26.10.2018.
Okviran datum za rang listu prijava 05.11.2018.
Okvirni datum ugovaranja prosinac 2018. / siječanj 2019.*

* Ovisi o ocjeni projekta drugih zemalja sudionica

EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Svi uvjeti otvorenog poziva nalaze se unutar:

  • „Priručnika za prijavu u program EUREKA“ na sljedećoj poveznici: EUREKA

Za sva pitanja obratite se Nacionalnom koordinatoru projekata EUREKA:
Ira Alaburić
01 488 1038
ira.alaburic [at] hamagbicro.hr

ili

na mail eureka [at] hamagbicro.hr

Sva dokumentacija za prijavu šalje se na adresu:
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO
Ksaver 208
10000 Zagreb
s naznakom 'Za EUREKA program'