ESIF pojedinačna jamstva

ESIF FI_logo_transparent

Program ESIF pojedinačna jamstva dijeli se na dvije mjere unutar programa:

investicijski-mjera-A
obrta-sredstva-mjera-B

UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA

Značajka mjere Mjera A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite Mjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva
Minimalni iznos jamstva 150.000,00 EUR 150.000,00 EUR
Maksimalni iznos jamstva 10.000.000,00 EUR 1.000.000,00 EUR
Maksimalna stopa jamstva 80%
50% za jamstva preko 4.000.000,00 EUR
80%
Minimalno trajanje jamstva 1 godina 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva 10 godina osim u pojedinim slučajevima ovisno o predmetu ulaganja i investiciji 5 godina
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita 100%
Premija rizika Od 0,25% do 0,5% iznosa odobrenog jamstva Od 0,1%

Subvencija kamatne stope

Određenim ciljnim skupinama poduzetnika Nije primjenjivo

Program nije namijenjen za financiranje slijedećih djelatnosti:

  • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) i Uredbom Komisije EU br. 651/2014 od 17.lipnja 2014.
  • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo:

  • financiranje PDV-a;
  • refinanciranje postojećih obveza;
  • mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
  • investicije koje služe u osobne svrhe
  • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
  • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirani su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
  • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje -ažurirano.

Pomognite nam da se poboljšamo slanjem komentara / Please help us improve

hb-feedback