ESIF pojedinačna jamstva

ESIF FI_logo_transparent

Program ESIF pojedinačna jamstva dijeli se na dvije mjere unutar programa:

investicijski-mjera-A
obrta-sredstva-mjera-B

UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA

Značajka mjere Mjera A – ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite Mjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva
Minimalni iznos jamstva 150.000,00 EUR 150.000,00 EUR
Maksimalni iznos jamstva 10.000.000,00 EUR 1.000.000,00 EUR
Maksimalna stopa jamstva 80%
50% za jamstva preko 4.000.000,00 EUR
80%
Minimalno trajanje jamstva 1 godina 1 godina
Maksimalno trajanje jamstva 10 godina osim u pojedinim slučajevima ovisno o predmetu ulaganja i investiciji 5 godina
Udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita 100%
Premija rizika Od 0,25% do 0,5% iznosa odobrenog jamstva Od 0,1% do 1% iznosa odobrenog jamstva

Subvencija kamatne stope

Određenim ciljnim skupinama poduzetnika do maksimalno 3 puta u odnosu na umanjenje kamatne stope od strane financijske institucije Nije primjenjivo

Program nije namijenjen za financiranje slijedećih djelatnosti:

 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) i Uredbom Komisije EU br. 651/2014 od 17.lipnja 2014.
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • trgovačke djelatnosti
 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo:

 • financiranje PDV-a;
 • refinanciranje postojećih obveza;
 • mostni krediti, okvirni krediti po poslovnim računima, revolving krediti, te okviri za garancije, kredite i sl.
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirani su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje -ažurirano.

Pomognite nam da se poboljšamo slanjem komentara / Please help us improve

hb-feedback