Mali zajam za ruralni razvoj

FI-ruralni-razvoj-logo-300x200

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje .

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Kamatna stopa* 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 10 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora - De minimis, javna potpora
Namjena - osnovna sredstva
- obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

* Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti