Nacionalna jamstva

Što su to kreditna jamstva HAMAG-BICRO-a?

Jamstva HAMAG-BICRO-a vrhunski su instrument osiguranja Vaše poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG-BICRO-a.

Uputa komercijalnim bankama, leasing društvima i HBOR-u, potpisnicima Sporazuma o financiranju za izdavanje pojedinačnih jamstava iz ESIF-a

Od 01.03.2018. prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanjem jamstava HAMAG-BICRO-a za poduzetničke kredite u okviru jamstvenih programa “EU početnik” i “Rastimo zajedno” (NN br. 153/13, 145/14, 62/15, 108/15), ukoliko traženo jamstvo iznosi više od 150.000,00 EUR, isto više neće biti odobravano pod prethodno navedenim programima nego isključivo po Programu ESIF Pojedinačna jamstva.

Zahtjevi za jamstva s iznosom većim od 150.000,00 EUR, odobravat će se u sklopu programa ESIF Pojedinačna jamstva:
a) Mjera A - ESIF pojedinačna jamstva za investicijske kredite i
b) Mjera B – ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

Mjere koje nisu dozvoljene programom ESIF Pojedinačna jamstva već isključivo programom Rastimo zajedno moguće je prijaviti sukladno postojećim mjerama financiranja:
a) Mjera B2 - za refinanciranje
b) Mjera E – činidbena jamstva.

Banke koje nisu potpisnice Sporazuma za ESIF Pojedinačna jamstva mogu i dalje koristiti nacionalne jamstvene programe bez gore navedenih ograničenja te će biti naknadno obaviještene o potpisivanju dodatka sporazuma o suradnji kojim će se regulirati uvjeti po kojima se izdaju jamstva.