Jamstveni program PLUS

Ovaj Program obuhvaća dvije mjere:

Značajka mjere Mjera A - Investicije Mjera B - Obrtna sredstva
Najviši iznos jamstva 2.000.000,00 eura 1.000.000,00 eura
Najviša stopa jamstva 50% 50%
Najkraće trajanje jamstva 1 godina 1 godina
Dopušteni udio obrtnih sredstava najviše 30% od iznosa kredita 100% od iznosa kredita
Premija rizika Od 0,25% do 0,5% iznosa odobrenog jamstva Od 0,5% do 1% iznosa odobrenog jamstva
Obuhvat jamstva Glavnica kredita/leasinga Glavnica kredita
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora Potpora male vrijednosti (de minimis)

Financijskim institucijama koje sudjeluju ili su sudjelovale u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo“, omogućuje se sudjelovanje u ovom Programu kako slijedi:

- u mjeri B, isključivo za jamstva po kreditima za refinanciranje postojećih obveza;

Financijskim institucijama koje sudjeluju ili su sudjelovale u provedbi financijskih instrumenata „ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope“ i „ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope“, omogućuje se sudjelovanje u ovom Programu kako slijedi:
- u mjeri A, isključivo za jamstva čija vrijednost iznosi manje od 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti;
- u mjeri B, isključivo za jamstva po kreditima za refinanciranje postojećih obveza;

Ova ograničenja će se primjenjivati do iscrpljenja pojedinačne alokacije dodijeljene financijskim instrumentima „ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo“, „ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope“ i „ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope“.