Namjensko korištenje i vidljivost

Korištenje sredstava financijskog instrumenta:

 • Sva plaćanja potrebno je izvršiti unutar ugovorenog roka korištenja, direktno s računa posebne namjene na račune dogovorenih dobavljača
 • Ukoliko Programom nije drugačije propisano, PDV je moguće platiti samo ako korisnik nije u sustavu PDV-a
 • Uplate na račun posebne namjene su dozvoljene ukoliko se radi o vlastitim sredstvima za plaćanje PDV-a ili za namirenje ostatka iznosa nužnog za zatvaranje financijske konstrukcije projekta

Dokazivanje namjenskog korištenja:

 • Sukladno uvjetima definiranim Ugovorom o financiranju poduzetnik je dužan u roku od 15 dana od iskorištenja sredstava ili na zahtjev HAMAG-BICRO-a na e-mail adresu: dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  - Ispunjenu Tablicu namjenskog korištenja sredstava zajma u Excel obliku (niže priložen obrazac)

  - Izvode s računa posebne namjene od datuma isplate zajma do datuma zadnje transakcije

  - Preslike konačnih dokumenata temeljem kojih su izvršena plaćanja (računi, otpremnice, ugovori, platne liste, JOPPD obrasci, prometne dozvole, ZK ulošci, JRDŽ za osnovno stado i sl.)

  - Ukoliko se radilo o ino dobavljaču, dostaviti i dokumentaciju potrebnu za uvoz (CMR, JCD list, izjavu poduzetnika ukoliko je osobno uveo predmet ulaganja u RH i sl.) te devizni nalog kao potvrdu o izvršenoj deviznoj doznaci

 • Po izvršenju svih obveza vezanih uz pravdanje namjenskog korištenja zajma, račun posebne namjene se može zatvoriti

- Tablica za provjeru namjenskog korištenja

Vidljivost:

Krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su na mrežnu stranicu, predmet ulaganja ili drugo prikladno mjesto istaknuti niže priložene oznake vidljivosti te o istome dostaviti dokaz (fotografije postavljenih oznaka vidljivosti).

Vidljivost ESIF financijski instrumenti

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
2. Logotip „ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije i zastavu Republike Hrvatske
2. Logotip „FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA RURALNI RAZVOJ“
3. Pripadajuću izjavu o sufinanciranju dostupnu u Uputi o primjeni grafičkih standarda

Vidljivost Financijski instrumenti SP ZPP

Uvažavajući odredbe Priloga IX Uredbe (EU) 2021/1060 obvezuju se Krajnji primatelji na:

(a)   navođenje izjave napisane u punom obliku „Sufinancira Europska unija“ pored pripadajućeg amblema, u skladu s tehničkim karakteristikama utvrđenim u Prilogu IX Uredbe (EU) 2021/1060, na mrežnim stranicama krajnjih primatelja, ukoliko Krajnji primatelj ima odgovarajuću aktivnu mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, prema poveznici

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

(b)  izlaganje najmanje jednog tiskanog plakata veličine najmanje A3 ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o operaciji, uz isticanje potpore iz fondova, na mjestu koje je javnosti jasno vidljivo čim započne fizička provedba ulaganja koja uključuju fizička ulaganja ili ugradnju kupljene opreme, prema poveznici

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_en

Vidljivost Financijski instrumenti za NPOO

Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata dužni su u mjerama za obavještavanje javnosti, gdje god je to prikladno, istaknuti:

1. Amblem Europske unije
s odgovarajućom izjavom o financiranju 
(koja glasi: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”)*
2. Logotip HAMAG-BICRO

* Kada se prikazuje zajedno s drugim logotipom, amblem Europske unije mora biti prikazan barem jednako istaknuto i vidljivo kao i drugi logotipi.
Amblem mora ostati zaseban i odvojen i ne može se mijenjati dodavanjem drugih vizualnih oznaka, brendova ili teksta.
Osim ovog amblema, nikakav drugi vizualni identitet ni logotip ne smiju se koristiti za isticanje potpore EU.

Vidljivost EFRR financijski instrumenti

Uvažavajući odredbe Priloga IX Uredbe (EU) 2021/1060 obvezuju se Krajnji primatelji na:

(a)   navođenje izjave napisane u punom obliku „Sufinancira Europska unija“ pored pripadajućeg amblema, u skladu s tehničkim karakteristikama utvrđenim u Prilogu IX Uredbe (EU) 2021/1060, na svojim mrežnim stranicama, ukoliko Krajnji primatelj ima odgovarajuću aktivnu mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, prema poveznici

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en

(b)  izlaganje najmanje jednog tiskanog plakata veličine najmanje A3 ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o operaciji, uz isticanje potpore iz fondova, na mjestu koje je javnosti jasno vidljivo čim započne fizička provedba ulaganja koja uključuju fizička ulaganja ili ugradnju kupljene opreme, prema poveznici

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_en