Postupak prijave

Postupak prijave i obrade zajmova

  1. Podnošenje zahtjeva za zajam po svim aktivnim programima od 01.01.2022. moguće je isključivo putem sustava za on-line prijavu.
  2. Poduzetnik se prvo treba registrirati i otvoriti svoj korisnički račun, kako bi koristio sustav za on-line predaju zahtjeva.
  3. Poduzetnik kroz nekoliko ekrana na sustavu unosi podatke potrebne za popunjavanje prijave.
  4. Na zadnjem ekranu poduzetnik ima mogućnost odabrati dokumente koje će priložiti prijavi. Savjetujemo prijaviteljima da prije predaje zahtjeva za zajam detaljno pročitaju uvjete prijave navedene u tekstu Programa, te potrebnu dokumentaciju u dokumentu Popis dokumentacije.
  5. Prijava se smatra uspješno zaprimljenom kada poduzetnik na e-mail na koji glasi korisnički račun dobije povratnu informaciju koja sadržava klasifikacijski i urudžbeni broj prijave.

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

  • HAMAG-BICRO dostavlja poduzetniku Obavijest o pozitivnoj odluci
  • Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja e-mailom podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
  • HAMAG-BICRO e-mailom dostavlja poduzetniku pripremljen Ugovor o zajmu i instrumente osiguranja
  • Poduzetnik poštom dostavlja ovjeren Ugovor o zajmu i instrumente osiguranja
  • HAMAG-BICRO po primitku i provjeri izvornika isplaćuje sredstva zajma na račun posebne namjene.

ONLINE PRIJAVA – PRR zajmovi (investicijski zajmovi iz Programa ruralnog razvoja)

VAŽNA OBAVIJEST: MALI ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ

prijava-on-line-zajmovi-12

ONLINE PRIJAVA – EFRR zajmovi (investicijski zajmovi i zajmovi za obrtna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj) / SP ZPP zajmovi (zajmovi za obrtna sredstva iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike)

prijava-on-line-zajmovi-12

Upute za podnošenje prijave dostupne su u korisničkom sučelju ONLINE sustava.

ONLINE sustav prati projekte od faze urudžbiranja do donošenja odluke. Komunikacija za vrijeme obrade samog zahtjeva se odvija klasičnim komunikacijskim alatima.