Postupak prijave

Postupak odobravanja zajma

  1. Poduzetnik podnosi HAMAG-BICRO-u popunjen obrazac Zahtjeva za zajam zajedno sa svom ostalom dokumentacijom navedenom u Popisu dokumentacije za prijavu na pojedini Program. Popis obvezne dokumentacije kao i potrebni obrasci dio su Programa i objavljeni su na službenim stranicama Agencije (staviti link na: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/). Kompletirana prijava za zajam se može proslijediti putem on-line prijave (staviti link na: https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login), ili poštom, elektroničkom poštom te osobno na adrese objavljene na službenim stranicama Agencije.

Ukoliko se zahtjev zaprimi putem on-line prijave ili elektroničke pošte, a u slučaju pozitivne odluke o zahtjevu, poduzetnik je dužan poštom ili osobno dostaviti izvornike navedene u Popisu dokumentacije.

  1. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za ESIF zajam
  2. HAMAG-BICRO donosi Odluku o ESIF zajmu

U slučaju donošenja pozitivne Odluke:

  • HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci
  • Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o otvorenom računu HAMAG-BICRO-u
  • Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om
  • HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma

ONLINE PRIJAVA

HAMAG-BICRO dodatno olakšava pristup financiranju sustavom za online prijavu za financijske instrumente zajmova. Novim načinom podnošenja prijava Agencija se nastoji modernizirati, informatizirati, biti ekološki osviještena te svima olakšati proces prijave.
Sustav za on-line prijavu mogu koristiti svi koji se prijavljuju za financijske instrumente zajmova u HAMAG-BICRO-u.

prijava-on-line-zajmovi

Upute za podnošenje prijave dostupne su u korisničkom sučelju ONLINE sustava.

ONLINE sustav prati projekte od faze urudžbiranja do donošenja odluke. Komunikacija za vrijeme obrade samog zahtjeva se odvija klasičnim komunikacijskim alatima.

U slučaju poteškoća prilikom on-line prijave, prijavu greške možete poslati mailom na adresu
.