EFRR Mali zajam za investicije

eu-flag
financijski-instrumenti-logo

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
EFRR Mali zajam za investicije
Ciljana skupina - Mikro gospodarski subjekt
- Mali gospodarski subjekt
- Srednji gospodarski subjekt
Iznos 25.000,01 EUR-100.000 EUR
Kamatna stopa* Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku  na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link)
Poček Do 12 mjeseci
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora - De minimis
Namjena - Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
- Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma