Postupak prijave

 1. Poduzetnik podnosi banci (kreditoru), leasing društvu zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a
 2. Banka (kreditor), leasing društvo dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga, zahtjev za jamstvo i dokumentaciju propisanu određenim jamstvenim programom
 3. Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za jamstvo
 4. HAMAG-BICRO donosi Odluku o jamstvu i o tome obavještava banku (kreditora)/leasing društvo. U slučaju donošenja pozitivne Odluke:
  • Poduzetniku se dostavlja račun za naknadu za jamstvo (po jamstvenim programima za koje je utvrđena naknada).
  • Za investicije u visini iznad 750.000,00 kn koje se odvijaju u nekoliko faza te se odnose na građevinske radove, HAMAG-BICRO traži od banke da ugovori financijski nadzor.
  • Poduzetnik sklapa ugovor o kreditu/leasingu s bankom (kreditorom)/leasing društvom, provodi instrumente osiguranja povrata kredita/leasinga i plaća naknadu HAMAG-BICRO-u.
  • Banka (kreditor)/leasing društvo dostavlja ugovor o kreditu/leasingu, a HAMAG-BICRO sklapa ugovor o jamstvu s poduzetnikom.
  • Poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata sredstava po mogućem plaćanju temeljem danog jamstva, a HAMAG-BICRO daje jamstvo.
  • Banka (kreditor)/leasing društvo po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita.
ESIF-zajmovi
FI-ruralni-razvoj-logo