ESIF pojedinačna jamstva

Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva.
Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

Odluka o odobrenju jamstva temelji se prvenstveno na prihvatljivosti (sukladno Programu ESIF Pojedinačna jamstva) i isplativosti projekta, a ne na temelju „starosti“ tvrtke.

U okviru programa ESIF jamstva nije moguće izdavanje jamstva po kreditu za refinanciranje postojećih obveza.

U slučaju već započete investicije jamstvo se može izdati isključivo kao potpora male vrijednosti koja iznosi 200.000 EUR u tri fiskalne godine. Poduzetnik može aplicirati za jamstvo u visini od 80% iznosa kredita i subvenciju kamate, ali iznos potpore u jamstvu i kroz subvenciju kamate moguće je utvrditi tek po zaprimanju zahtjeva za jamstvo sa svom propisanom dokumentacijom, te je, sukladno tome, tek tada moguće utvrditi koliki iznosi subvencije i jamstva se mogu odobriti.

Fiksnu i promjenjivu kamatnu stopu je moguće kombinirati, ali je i jednu i drugu potrebno umanjiti u skladu s odredbama Sporazuma zaključenog između banke i HAMAG-BICRO-a..

Prilikom obrade zahtjeva za jamstvo i subvenciju kamate u obzir se uvijek uzima djelatnost u koju se ulaže, neovisno o dosadašnjoj djelatnosti poduzetnika i pretežitoj djelatnosti prema NKD-u. Sukladno tome, poduzetnik ne treba otvarati novu tvrtku već jamstvo i subvenciju kamate po programu ESIF jamstva može ostvariti ukoliko udovoljava uvjetima jamstvenog programa i ukoliko je planirana djelatnost jedna od navedenih koje mogu ostvariti subvenciju kamatne stope.

Predmetni plasman moguće je aplicirati za jamstvo samo ukoliko je isto ekonomski opravdano, odnosno ako će po završetku faze 1 društvo moći ostvarivati prihode iz kojih će se kredit otplaćivati. Ukoliko je faza 1 tek preduvjet za fazu 2 nakon koje će društvo moći generirati prihode za istu nije moguće izdati jamstvo budući da financijska konstrukcija tada ne bi bila zatvorena.

Prema Programu refundacije nisu prihvatljive. Račun/i koji će se plaćati iz kredita osiguranim ESIF pojedinačnim jamstvom ne smije/u biti stariji od 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za jamstvo.