Službeni dokumenti

HAMAG-BICRO Godišnji plan rada za 2018. godinu

62. sjednica UO Odluka o donošenju godišnjeg plana rada 2018.

Pravilnik o poslovnoj tajni

Statut

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_97_2263.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2082.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_72_1389.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_116_2210.html

Javnost sjednica

NAJAVA

63. sjednica Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije održat će se 5. travnja 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Prijedlogom dnevnog reda obuhvaćeno je donošenje Godišnjeg izvješća za 2017. godinu te odlučivanje o raspodjeli rezultata za 2017. godinu te Izmjenama i dopunama Sistematizacije radnih mjesta. Također, u okviru sjednice predloženo je razmatranje davanja suglasnosti Upravi za donošenje Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a, kao i davanje suglasnosti za aktualne predmete iz nadležnosti Sektora za financijske instrumente te podnošenje Izvješća o radu Sektora za bespovratne potpore – Istraživanje razvoj i inovacije (IRI). Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici. Nakon sjednice biti će objavljeno priopćenje.

 

PRIOPĆENJE

Na 63. sjednici Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održanoj 5. travnja 2018. godine, doneseno je Godišnje izvješće HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu. Odlučeno je o raspodjeli rezultata za 2017. godinu te su donesene Izmjene i dopune Sistematizacije radnih mjesta. Upravi je dana suglasnost za donošenje Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a. Također, Upravni odbor izviješten je o radu Sektora za bespovratne potpore –Istraživanje razvoj i inovacije (IRI).