Evlia

EVLIA – Vrijednost intelektualne imovine pri financiranju malih i srednjih poduzeća

Projekt je financiran u sklopu transnacionalnog programa Jugoistočna Europa (SEE) u kojem je HAMAG-BICRO sudjelovao kao projektni partner te je uspješno završen 31.12.2014. godine.

Cilj projekta je bio razvoj metodologije za vizualizaciju i vrednovanje nematerijalne imovine malih i srednjih poduzeća, u suglasnosti s financijskim dionicima. Tijekom provedbe projektni partneri su testirali njenu učinkovitost na određenom broju inovativnih malih i srednjih poduzeća uz uključenost financijskih posrednika.

Projekt je trajao od studenog 2012. do 31. prosinca 2014. godine, a vrijednost mu je bila 1.920 tisuća eura, od čega je HAMAG-BICRO financiran sa 109 tisuća eura.

Unutar projekta EVLIA izdan je bilten.

U njemu možete čitati o samom konceptu projekta EVLIA koji ima za cilj razviti, testirati i koristiti metodologiju koja će pridonijeti stvaranju jedinstvenog tržišta za inovacije na području jugoistočne Europe, a osobito za procjenu intelektualne i nematerijalne imovine.
Metodologija razvijena tijekom projekta EVLIA pomaže malim i srednjim poduzećima kako bi im se olakšao pristup financijskom tržištu kroz 3 koraka:

evlia_circle_numbers

  1. korak: vizualizacija nematerijalne imovine sa preliminarnom analizom nematerijalne imovine
  2. korak: valorizacija nematerijalne imovine i razrada poslovnog plana
  3. korak: evaluacija nematerijalne imovine.

Također, u ovom biltenu možete pročitati i o tome kako će mala i srednja poduzeća koristiti EVLIA metodologiju pri vrednovanju nematerijalne imovine, kao i o tome što su partneri Projekta zaključili na 4. sastanku upravljačkog i tehničkog odbora koji je održan 12. i 13. lipnja u Ateni.

U sklopu projekta EVLIA „Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE” izišao je prvi letak o nematerijalnoj imovini i njenoj važnosti za mala i srednja poduzeća.

U sklopu projekta EVLIA izdan je bilten za svibanj, 2014

U istom možete pročitati:

  • Analizu trenutnog stanja valorizacije intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Europi i globalno
  • Novosti s održane Transnacionalne radionice
  • EVLIA pristup za vizualizaciju nematerijalne imovine
  • Testiranje metodologije

Na posljednjem sastanku u Veneciji snimljen je i kratak film s ciljem promoviranja projektnih aktivnosti.